– Helsehjelp trekker ikke papirløse migranter til Norge

Førstelektor ved Oslomet, Trine Myhrvold har undersøkt om helserettigheter i Norge tiltrekker papirløse.
Foto: oslomet.no
– Vi har ikke et vitenskapelig grunnlag for å hevde at papirløse migranter kommer til Norge for å få helsehjelp, sier Trine Myhrvold.

Norges Røde Kors ønsket svar på om det er vitenskapelig grunnlag for å hevde at tilgang på helsehjelp og helserettigheter for papirløse migranter er en pullfaktor for å komme til Norge, ifølge sykepleien.no.

Hjelpeorganisasjonen ba sykepleier og førstelektor ved Oslomet, Trine Myhrvold, gjøre en systematisk litteraturstudie.

Ifølge rapporten fant hun ingen sammenheng, men understreker at med så få resultater hun klarte å finne som kunne inkluderes i litteraturstudien, kan hun ikke konkludere.

– Alt i alt ser det ifølge denne litteraturstudien ikke ut til å være vitenskapelig grunnlag for å hevde at tilgang på helsetjenester kan medføre at papirløse migranter foretrekker Norge fremfor andre land.

Krig og forfølgelse som fluktårsak

Få flykter av helserelaterte årsaker. Det ser heller ikke ut til å være samsvar mellom helserelaterte årsaker til flukt/migrasjon og tilgang på helsetjenester i landet migranter befinner seg, skriver Myhrvold i rapporten.

– Papirløse migranter kommer ofte fra land med sterke pushfaktorer, og det er pushfaktorer som flukt fra krig og forfølgelse som kommer først, slik det også er for flyktninger og asylsøkere.