Hjem Nyheter Nytt Nasjonalt tolkeregister fyller 10 år

Nasjonalt tolkeregister fyller 10 år

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Nasjonalt tolkeregister har hatt stor og voksende betydning fra det ble lansert for ti år siden. Når ny tolkelov er på plass, vil det få enda større vekt. 
0Shares

– Jeg vil oppfordre alle offentlige myndigheter til å benytte tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, uttalte inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) i anledning tolkeregisterets tiårsfeiring.

– Registeret er et sentralt verktøy for kvalitetssikring av tolker og for å gi offentlige tjenesteytere en oversikt over kvalifiserte tolker, sier statsråden videre.

Hun viser til at regjeringen er i gang med arbeidet med en egen tolkelov som skal tydeliggjøre offentlige myndigheters plikt til å bruke kvalifisert tolk.

– I tillegg jobber vi med å styrke tilgjengeligheten på kvalifiserte tolker og å få systematisert offentlig sektors tolkebruk. Lykke til videre med utviklingen av dette viktige registeret, fortalte Horne videre.

FAKTA

Nasjonalt tolkeregister skal øke tilgjengeligheten av kvalifiserte tolker i offentlig sektor, samt stimulere tolkene til å forbedre sine kvalifikasjoner og bidra til en profesjonalisering av tolkeyrket. IMDi har drifts- og fagansvaret for registeret.

– 2005: Registeret ble lansert 22. september 2005 av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg, som et landsdekkende innsynsregister over tolker som har gjennomført ulike kvalifiseringstiltak.

– 2007: Et permanent tilbud om tolkeutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble opprettet for å etablere en standard for utdanning av tolker for offentlig sektor.

– 2014: NOU 2014: 8 om tolking i offentlig sektor satte fokus på manglende bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor, og foreslo tiltak for profesjonalisering og kvalitetssikring.

2015: Det satses på økt kvalifisering av tolker ved at flere tilbys ToSPoT (Tospråklig sjekk for potensielle tolker) og TAO (kurs i Tolkens ansvarsområde). 360 kandidater er tilbudt ToSPoT, en tredobling fra tidligere år. Kandidater over hele landet er testet i 14 forskjellige språk. Samtidig samarbeider IMDi med HiOA om en ny organisering av ToSPoT som blant annet innebærer utprøving av muntlig testing i 2016. HiOA jobber også med innføringen av et nytt bachelorprogram i tolking. Programmet starter i 2017, og de første bachelorstudentene er forventet uteksaminert i 2018.

(Kilde: www.tolkeportalen.no)