Norge tar ikke stilling til om Israel er en apartheidstat

UD foretar sine egne folkerettslige vurderinger om Israels behandling av palestnerne.
Foto: Greggery Peccary
Norge ser svært alvorlig på Israels behandling av palestinerne, men har ikke tatt stilling til om det faller innenfor apartheid-begrepet, opplyser UD.
215Shares

Amnesty International la denne uka fram en rapport der de konkluderer med at Israel systematisk diskriminerer palestinerne på en måte som kan kalles apartheid.

– Palestinerne behandles som en underlegen etnisk gruppe og blir systematisk fratatt sine rettigheter, slår organisasjonens generalsekretær Agnès Callamard fast.

Israels ambassade i Oslo tilbakeviser kritikken og anklager Amnesty for å spre antisemittisme.

– Amnestys rapport er dobbeltmoralsk og benytter seg av demonisering for å delegitimere Israel. Dette er antisemittisme, og det er en fornektelse av staten Israels rett til å eksistere, heter det i en uttalelse.

Norge stiller seg ikke uten videre bak dette, ifølge statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet.

– Vi ser svært alvorlig på de mange bruddene på menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett mot palestinere slik FN, menneskerettighetsorganisasjoner og andre rapporterer. Israel er folkerettslig forpliktet til å ivareta rettighetene til alle befolkningsgrupper i Israel og til den palestinske befolkningen i okkuperte palestinske områder, sier han til NTB.

– Som medlem av Sikkerhetsrådet er israelsk bosetningsaktivitet, voldshandlinger mot sivile, inkludert barn, frihetsberøvelse og stengningsregimet i Gaza høyt oppe på vår dagsordenen, sier Thune.

– Vi samarbeider med FN og flere palestinske og israelske sivilsamfunnsorganisasjoner for å bedre situasjonen for befolkningen i Palestina. Samtidig haster det med å komme fram til en forhandlet tostatsløsning på konflikten som innfrir rettighetene til både palestinere og israelere og kan gi varig fred, sier han.

– Vi hadde forventet et mer aktivt forhold til vår rapport der vi mener vi dokumenterer at det israelske systemet lever opp til definisjonen av apartheid. Men vi forventer ikke at UD bare overtar Amnestys juridiske vurdering. Det vi imidlertid må kunne vente, er at UD foretar sine egne folkerettslige vurderinger av saken og samtidig jobber for at Sikkerhetsrådet og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) gjør det samme, sier Egenæs til NTB.

– Når det er snakk om alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett, holder det ikke å skyve ansvaret over på et uklart definert «rettsvesen». Da må Norge, som har sluttet seg til både Rasismekonvensjonen og Apartheidkonvensjonen ta et selvstendig ansvar, sier han.