Justisministeren og resten av regjeringen fortjener ros for at Human Rights Service ikke lenger kan foreslå nemndsmedlemmer i UNE, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Stortinget.no
Justisministeren har annonsert at Human Rights Service fratas retten til å foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda. Det er en beslutning regjeringen fortjener skryt for, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 

Utlendingsnemnda er klageinstansen for utlendingssaker og statsborgersaker. I dag kan fylkesmennene, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og flere organisasjoner som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet foreslå leke nemndsmedlemmer. Human Rights Service (HRS) har vært en av disse organisasjonene. Det er helt vilt at en blogg som sprer rasisme, islamofobi, hat og konspirasjonsteorier primært rettet mot muslimer har hatt denne forslagsretten.

Norge har ikke ivaretatt asylsøkernes grunnleggende rettigheter

Vi har tidligere sett hvor fatalt HRS sin forslagsmulighet kan ramme enkeltpersoner. Som Vårt Land har fortalt om, ble Josef Moradi først nektet asyl, selv om nemndlederen mente det var et lovstridig vedtak. De to leke medlemmene – altså uten faglig bakgrunn – tippet flertallet i behandlingen. Et av de leke nemndmedlemmene var oppnevnt av nettopp Human Rights Service. Det var et åpenbart brudd på Norges internasjonale forpliktelser om å gi vern til de som ved retur risikerer forfølgelse i hjemlandet – og UNEs stornemnd ga til slutt Moradi asyl i Norge.

Det har helt åpenbart vært galt at HRS har hatt denne muligheten. Man kan spørre seg hvorfor AP, SP og SVs forslag i forrige stortingsperiode om å fjerne HRS sin forslagsrett av leke nemndmedlemmer til UNEs nemnder ble stemt ned av det daværende stortingsflertallet. En human og rettferdig asylpolitikk har dessverre ikke vært i fokus fra flertallet i norsk politikk de siste årene. I stedet har fokuset ligget på innstramminger og strenghet. Norge har verken klart å ivareta grunnleggende rettigheter for asylsøkere eller bidratt nok med å ta imot kvoteflyktninger.

Takk, justisminister!

Egentlig burde hele utlendingsnemnda avskaffes og erstattes med et organ som ivaretar grunnleggende rettssikkerhet og rettigheter for asylsøkere som får sakene sine behandlet der. Utlendingsnemnda har nemlig store svakheter i dag. Slik det kom frem i Graver-utvalgets utredning fra 2017 får asylsøkere ikke imøtegå UNEs argumenter og saksfremstilling, og en får svært sjelden mulighet til å forklare seg muntlig. Dette fører til gale vedtak hvor Norge tvangsutsender asylsøkere tilbake til reell risiko for forfølgelse.

Kampen mot et urettferdig asylsystem hvor grunnleggende rettigheter ikke ivaretas fortsetter, men for nå kan vi takke justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og resten av Regjeringen for at Human Rights Service ikke lenger kan foreslå nemndsmedlemmer i UNE.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.