Kritiserer regjeringens dialog med minoritetene

Akenathon de Leon fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering er skuffet over regjeringens oppfølging av fjorårets Dialogkonferanse.
Foto: Privat
Departementene har ikke har gjort noe konkret etter fjorårets Dialogkonferanse, hevder en skuffet Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD). 
0Shares

– De gir inntrykk av at de handler, men så skjer det ingenting, sier Akhenaton de Leon som er daglig leder i OMOD til Utrop og refererer til Dialogkonferansen 2014.

Dialogkonferansen er en årlig konferanse for tettere dialog mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen. Den første konferansen gikk av stabelen i fjor og representanter fra fem ulike departement var tilstede for å lede de ulike sesonene om arbeid, barn og likestilling, kultur, helse og justis. For hver sesjon kunne deltagere fra ulike miljøer komme med inspill til de ulike temaene. Dette ble notert fra representantene fra de ulike departementene og det ble laget en rapport. Årets konferanse arrangeres i dag, 20. oktober. 

– Da Horne sa i fjor at det skal lages en rapport, da mistet jeg troen på konferansen med én gang.
Det virker som om de har glemt hvor de har lagt rapporten, sier de Leon.

Rapporten ligger riktignok ute på regjeringens hjemmeside, men det de Leon sikter til, er det han mener er mangelende handling fra departementenes side.

– Det hjelper ikke at statsrådene kommer på konferanse uten at man gjør det blir sagt i rapporten, påpeker de Leon.

– Hva er det egentlig realistisk å forvente etter en konferanse som legger vekt på “dialog”?

– Det er rettferdig å forvente resultater. All politikk må føre til handling. Dersom de mener at denne konferansen bare er prat, må de gjøre dette klinkende klart.

Utrop har på sin side blitt henvist til rapporten av Barne- og likestillingsdepartementet  (BLD) og til en nettside som viser hvordan departementene har jobbet med innspillene fra konferansen.

Fjorårets Dialogkonferanse førte til få konkrete handlinger, mener Akhenaton de Leon som er daglig leder OMOD)
Foto : regjeringen.no
BLD gir en generell beskrivelse av konferansen når Utrop henvender seg til departementet for å få klarhet i om fjorårets konferanse har ført til noen konkrete tiltak fra regjeringens side. 

– Rapporten gir et innblikk i de innspillene som kom inn. På nettsiden kan du også lese hvordan de fire sesjonene fra i fjor ble fulgt opp fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kulturdepartementet (KUD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), skriver pressekontakt i BLD, Ingrid Brandal Myklebust, i en epost. 

Hun trekker også fram dialogfokuset ved konferansen. 

– Målet med konferansen er først og fremst å skape en arena der representanter fra innvandrarorganisasjoner og -råd kan møte representanter fra regjeringen og styresmakter direkte, for å skape en styrket dialog, skriver hun i en epost til Utrop.