Sportsklubb uten hall

 
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Karianne Hjallen er styreleder i nyoppstartede Tøyen sportsklubb. Hun er frustrert over hvordan lokalpolitikerne “bare snakker og ikke handler”. Hun mener at Tøyenbeboerne har blitt forespeilet en flerbrukshall.

For øyeblikket har sportsklubben aktiviteter som ikke tar så mye plass, blant annet sjakk og svømming.

– Vi vil gjerne tilby håndball og volleyball, men det kan vi ikke, fordi det ikke er plass til det i gymsalen. Vi har ingen hall eller andre steder å være, sier Hjallen.

Foto : Xueqi Pang

Vi må være klare på at markedskreftene styrer. Man kan ikke bare få og få og få.

– Vi har tatt all kapasitet i gymsalen på skolen, men ennå er det ikke nok. Det er i tillegg fullt overalt i de nærmeste idrettshallene. Tøyen har rett og slett ikke blitt prioritert, hevder hun og titter utover den lille gymsalen vi befinner oss i. Gymsalen tilhører Tøyen skole.

Det er et problem at ressurssterke folk har vært innom Tøyen, men ikke bosatt seg her permanent, mener Hjallen. I forkant av kommunevalget startet hun opp en underskriftskampanje. Nå har i underkant av 600 mennesker skrevet under kampanjen som bærer navnet: “JA til Tøyen Arena – en flerbrukshall og kulturarena midt i byen!”

– Siden jeg har bodd her lenge, merker jeg selvsagt at det noe som mangler. Da tenker jeg først og fremst på en flerbrukshall for barn og voksne som vil være aktive, sier lokalaktivist Hjallen. Hun har bodd på Tøyen i elleve år, og barna hennes på tre og syv år er oppvokst her.

Erkjenner behov
I en e-post  til Utrop skriver prosjektleder i byutvikling-prosjektet i Tøyenløftet, Hanne Marie Sønstegaard,  “at en flerbrukshall i Tøyenparken ikke sto på den politiske bestillingen i 2013 da tilbudene i parken skulle utredes.”

Prosjektlederen erkjenner at befolkingen har kommet med et sterkt krav om det i ettertid. 

Det kommer imidlertid en flerbrukshall på Sundtkvartalet ved siden av Vahl Skole. Den skal være klar høsten 2016 eller 2017, bekrefter Sønstegaard. Hallen er lovet av bymiljøetaten, bekrefter hun.

– Den nye hallen vil jo ligge nærmere Grønland og Grünerløkka enn Tøyen. Og i tillegg la de ned en hall, som var i full bruk, for å bygge opp Sundtkvartalet, påpeker Karianne Hjallen.

Uenige om flerbrukshall 
Venstre-representant og tidligere byråd Guri Melby var åpen for en flerbrukshall på Tøyen, skrev Nettavisen i mai 2015.

I en annen artikkel av Nettavisen, skyter derimot Høyre-politiker Jawad Azamehr ned forhåpningene, til tross for at også SV og Rødt er positive til flerbrukshall.

– Jeg skjønner ikke hvor de skal ta penger fra. Selv med eiendomsskatt vil det bare dekke en liten del av dette, sier Azadmehr, som mener man må fokusere på det som er mulig å få til på Tøyen.

Azadmehr prioriterer dermed blant annet en badeland framfor en flerbrukshall på Tøyen.

– Vi skal bygge badeland og vitensenter, men vi skal ikke bygge noe eventyrland. Det kommer noen nye bygninger og vi skal pusse opp en del, men vi gjør dette for folket på Tøyen, sier han.

– Det virker som at noen tror vi lever i Peter Pans Neverland, der alt er lov og alt er mulig. Vi må være klare på at markedskreftene styrer. Man kan ikke bare få og få og få, sa han tidligere i vår til Nettavisen.

Analyse viser savn 
En stedsanalyse av Tøyen i bydel Gamle Oslo av forskerne Ingar Brattbakk og Aina Landsverk Hagen, viser et stort savn etter sportsarenaer. Blant annet kan Hersleb videregående skole samle opptil 225 elever i auditoriet, men har ennå ikke tilgang på gymsal.

Stedsanalysen henviser til Barnetråkk-registreringene fra Vahl skole. Der kommer det tydelig fram at barna er svært glade i fotballbanen og ballbingen utenfor skoleporten, men at de savner mer plass å boltre seg på.

En far fra foreldredrevne Lille Tøyen fotballskole sier at ”på Caltexbanen er det fullt hele tida, og det er konflikt mellom organiserte og ungdom som vil spille. […] Vi ønsker oss mer på drift, ikke flotte bygg.”