Voldsutsatte bussjåfører overlatt til slette sikkerhetsrutiner

 
Foto: Claudio Castello
Oppsiktsvekkende mange bussjåfører utsettes for trusler, ran og vold på jobb, viser en undersøkelse som Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomførte i sommer. 

Svensk-bosnieren Mustafa Agovic ble innlagt på sykehus i flere dager etter en voldsepisode i september. Han ble overfalt i sin egen buss da han kjørte en rute på Nesodden. 

– Jeg er fremdeles sykemeldt og har mye smerter. I tillegg er jeg redd for å gå tilbake på jobb, sier Agovic, som har fått diagnosen posttraumatisk stress etter voldsepisoden. 

Agovic er ikke et enkelttilfelle. YTF utførte en medlemsundersøkelse i juli som viste at tre av ti bussjåfører har opplevd vold eller trusler på jobb. Etter voldsepisodene er få sjåfører tilbake på jobb.

Ikke tilbake på jobb

Voldens ansikt: Slik så bussjåføren Mustafa Agovic ut etter å ha blitt overfalt på jobb.
Foto : Yrkestrafikkforbundet
Tallene er ganske dystre. Hele 89,9 % av de som har opplevd vold eller trusler, har opplevd dette flere ganger. I tillegg melder 65 % av de spurte at de kjenner noen som har blitt utsatt for vold eller trusler. 

– Sjåførenes sikkerhet og arbeidsdag må bedres. Løsningen er å bedre bussanbudene. Økonomi kan ikke lenger gå på bekostning av sikkerhet. Myndighetene må sette i verk tiltak som trygger sjåførenes hverdag, krever forbundsleder Svein Furøy, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF), i en presseuttalelse.

– Skap tryggere arbeidsdager
Et avgjørende virkemiddel er å få sikkerhetselementene inn i bussanbudene, mener Furøy.

– Yrkestrafikkforbundet (YTF) har i lang tid jobbet for å skape tryggere arbeidsdager for sjåførene. Organisasjonen har presentert en rekke tiltak som vil gjøre jobben og hverdagen til sjåførene tryggere.