Skal forske på jøders og muslimers holdninger

Ny undersøkelse på gang i regi av HL-senteret på Bygdøy.
Foto: Espen Solberg
Holocaust-senteret skal innen 2018 finne ut hva jøder og muslimer i Norge tenker om hverandre. 
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er blant fem statlige departementer som har bestilt en ny undersøkelse om minoriteter. Studien skal kartlegge minoriteters tanker om hverandre, skriver Holocaust-senteret (HL-senteret) på sine hjemmesider.

– Det er viktig at Norge nå får en slik undersøkelse hvert femte år, og HL-senteret er stolte av igjen å ha fått oppdraget, sier HL-senterets direktør Guri Hjeltnes.

– Viktig å få tall på bordet
Studien er delt i to. Den første delen skal omhandle jøder og muslimers holdninger til hverandre. Den andre delen skal kartlegge erfaringer knyttet til det å være minoritet i Norge, særlig diskrimineringserfaringer. 

– Jeg håper vi får noen tall på bordet. Beskyldninger om antisemittisme blant muslimer har så langt vært basert på synsing, mener forstander i Det mosaiske trossamfund og kommunikasjonsnestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn i en nettartikkel i Vårt Land.

Markert muslimsk talsmann, skribent og lege Mohammad Usman Rana, mener det er viktig at muslimer diskuterer antijødiske holdninger. 

– Mange muslimer er allerede opptatt av dette. Muslimer rammes også av antimuslimske holdninger, og kan kjenne seg igjen i jødenes historie, sier han.