Ny nettside mot vold

Raymond Thorsen i Kripos er prosjektleder for nettstedet hvorlite.no som inneholder informasjon om vold i nære relasjoner
Foto: Are Vogt Moum
Politiet lanserer i dag nettstedet hvorlite.no med arrangementer over hele landet. Nettsiden inneholder informasjon om vold i nære relasjoner på ni språk i tillegg til norsk. 

Politiet slo på stortromma da de i dag lanserte nettstedet hvorlite.no, som omhandler vold i nære relasjoner. Det var fullt i den store konferansesalen til Thon Hotell i Sandvika utenfor Oslo, og både politidirektøren og to statsråder hadde møtt fram, justisminister Anders Anundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). En kampanje med samme navn: “Hvor lite skal du finne deg i?” lanseres samtidig med nettstedet. 

Raymon Thorsen, Kripos.
Foto : Are Vogt Moum
I pausen tok Utrop en prat med Raymond Thorsen i Kripos. Han er prosjektleder for hvorlite.no. Vi ville vite mer om hvordan nettstedet er tilpasset minoritetsbefolkningen. 

– Vi har laget sammendrag av informasjonen på ni ulike språk i tillegg til norsk. Disse ligger lett tilgjengelig i en meny øverst på nettsiden. Vi måtte selvsagt gjøre noen vanskelige valg når vi bestemte oss for hvilke språk vi skulle prioritere, men dette er altså noe vi har tenkt på. 

– I papirutgaven av Utrop lager vi sammendrag på forenklet norsk av viktige nyheter. Har dere vurdert for eksempel å bruke retningslinjene til Språkrådet om såkalt “klarspråk” i staten når dere jobber videre med dette? 

– Kripos har en egen språkavdeling og vi har lent oss på deres råd i arbeidet med hvorlite.no. Klarspråk har jeg ikke hørt om før, innrømmer Thorsen. 

Anmelder sjelden
– Vold i nære relasjoner rammer svært mange mennesker, særlig kvinner. Men bare en liten andel anmelder vold de utsettes for av personer de har et nært forhold til, som ektemann, samboer, foreldre eller kjæreste. Hva kan være grunnene til det?

– Det er veldig sammensatt hvorfor folk ikke anmelder. Det kan være skam, fortrengning eller andre psykologiske mekanismer. Men de fleste som rammes av vold i nære relasjoner, har nok til felles at de tenker på konsekvensene av å anmelde. Det betyr en stor forandring i livet å anmelde noen man har et nært forhold til, sier Thorsen, som selv har jobbet med voldssaker der barn er involvert. 

Politi og fagfolk er enige om at det er viktig å anmelde. Nå håper prosjektleder Thorsen at flest mulig vil bruke nettstedet hvorlite.no og få mer kunnskap og ta grep om egen situasjon. 

– På nettstedet står det forklart hva vold kan være i sine ulike former og hva man kan gjøre om man er utsatt, men også hva man kan gjøre hvis man er voldsutøver. På denne måten vil vi bidra til å bevisstgjøre brukerne av nettstedet. 

Satsingen på språklig tilrettelegging er også politidirektør Odd Reidar Humlegård, som var tilstede på lanseringen, positiv til. Han sier til Utrop at det er en interessant tilnærming å tilrettelegge for minoritetene. 

Ekstra penger og frivillighet

Solveig Horne er opptatt av at kampanjen Hvor lite skal du finne deg i? spres bredest mulig.
Foto : Are Vogt Moum
Statsråd Solveig Horne la på sin side vekt på hvor viktig det er å komme ut med informasjon i flere kanaler. 

– Vold er en av de største utfordringen har. Det at politiet nå intensiverer sitt arbeid ute i politidistriktene, er veldig viktig. Når vi lanserer en kampanjene, løfter vi det opp i debatten. 

– Hva gjøres for at denne informasjonen når ut til minoritetsbefolkningen?

– Jeg er veldig glad for at justisministeren nå har bevilget ekstra penger til foreldreveiledning på asylmottakene. Det er også flere kommuner som jobber med foreldreveildning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det er dessuten essensielt at minoritetsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som jobber på minoritetsfeltet hjelper oss å spre denne informasjonen. 

– Vil du oppfordre minoritetsorganisasjoner spesielt til å bringe informasjonen fra denne kampanjen videre til sine medlemmer?

– Ja, absolutt. Det er viktig at folk får vite hvilke rettigheter de har og hvor de kan oppsøke hjelp. 

Fakta:

Opp mot 150 000 personer utsettes for vold fra noen de kjenner godt hvert eneste år. Kun en fjerdedel av kvinnene som utsettes for grov vold i nære relasjoner anmelder forholdet. Informasjonskampanjen “Hvor lite skal du finne deg i?” skal øke kunnskapen om denne typen vold og om hva politiet kan bistå med. 

Kilde: Politiet