Lavkonjunktur påvirker innvandreres jobbsjanser

 
Foto: Claudio Castello
En stadig økende arbeidsledighet i Norge vil påvirke dem med innvandrerbakgrunn negativt. Men ikke alle vil rammes like hardt.

Slik konkluderte man under et seminar i regi av Enhet, mangfold og Integrering (EMI), som ble arrangert nylig.

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Pål Schøne, snakket om mulige utfordringer i lys av lavkonjunkturen man opplever akkurat nå, men også om store variasjoner ulike innvandrergrupper imellom.

 
Foto : Claudio Castello

– Konjunkturer er helt klart mer alvorlige for arbeidstakere med innvandrerbakgrunn enn for etniske nordmenn. Botid hjelper til i forhold til inntektsassimilering (at man får en lønn sammenlignbart med befolkningen ellers), så grupper med høyere botid og arbeidsdeltakelse vil ikke merke konsekvensene av lavkonjunkturen i arbeidsmarkedet.

Utdanning hjelper
Ifølge ham er det utdanning og arbeidsmarkedstiltak som vil i det lange løp hindre de mest negative effektene av et konjunkturfall og økende jobbmangel.

– Et spesielt kjennetegn med Norge er at det er krevende å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi har flusst av kompetansejobber i forhold til “mindre jobber”, som hotellpikkoloer eller servitørjobber, slik det er tilfelle i blant annet USA. Generelt sett kan både majoritets- og minoritetsbefolkning havne i den såkalte trygdefellen, slik at politikken må utformes i retning av at det skal være attraktiv å jobbe.

Starter med de unge
Leder for JobbX Karrieresenter, Matilda von Sydow, hevdet på sin side at ledighetskampen allerede starter med de yngste.

 
Foto : Enhet for mangfold og integrering

– Unge som mangler nettverk og tilknytning til arbeidslivet blir fremtidens langtidsarbeidsledige og konjunkturofre. Her må det jobbes fra starten av, fastholdt hun.

JobbX har opptil 70 prosents suksessrate i å få unge, særlig unge med flerkulturell bakgrunn til å oppnå denne forankringen.

– Vi holder jevnlig møter med arbeidsgivere, kurser ungdommene i jobbsøking og i fokus på jobb og utdanning. Vi ser dette helt klart som empowerment-strategier i og med at vår målgruppe er unge fra familier med sosiale og økonomiske utfordringer.

Viktig å vise vei – og gå mot strømmen
Jørn Lyhmann i EMI sier til utrop.no at man under seminaret ønsket både å belyse aktuelle trender og se på mulighetene som byr seg.

 
Foto : Enhet for mangfold og integrering

– Utviklingstrekkene viser nå at forholdene på arbeidsmarkedet blir hardere. Innvandrere er oftere en utsatt gruppe i lavkonjunkturssituasjoner. Samtidig er det også viktig å vise at selv i økonomiske nedgangstider er det enkelte som går mot strømmen, og viser at man kan lykkes.

Lyhman fremhever de positive arbeidsmarkedstiltakene som noen man må ha fokus på, slik at man snur elendighetsbildet.

– Her er det mange muligheter og ingen grunn til å gi opp, sa han.