– Stortinget bør gi barn klagerett til FN

Komiteen vektlegger først og fremst at myndighetene må vurdere barns rettigheter og barnets beste i asylsaker, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.
Foto: nhri.no
I vår skal Stortinget ta stilling til et representantforslag om å tilslutte seg tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon, som gir barn mulighet til å klage til FNs barnekomité over brudd på sine rettigheter.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har levert et innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen, og anbefaler at Norge slutter seg til ordningen.

– Barn har særlige rettigheter som bare finnes i barnekonvensjonen. Barnekomiteen er spesielt utformet for å vurdere disse konvensjonsforpliktelsene ut fra barnets perspektiv, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad via en pressemelding.

Flestepartene av sakene omhandler utlendingsfeltet. En del av skepsisen mot å ratifisere tilleggsprotokollen tidligere knyttet seg til bekymring for at det politiske handlingsrommet skal innsnevres, særlig på utlendingsfeltet.

Les NIMs innspill til Stortinget

Mestad mener at politikerne har lite å frykte:

– Vi er tilsluttet barnekonvensjonen allerede, og norske myndigheter må følge disse konvensjonsforpliktelsene. Myndighetene har derfor lite å frykte. Komiteen vektlegger først og fremst at myndighetene må vurdere barns rettigheter og barnets beste i asylsaker, som ikke er noe nytt. Komiteen har dessuten vært tydelige på at barnekonvensjonen ikke skal tolkes slik at barn ikke kan returneres til en stat bare fordi for eksempel helsevesenet i hjemlandet er dårligere enn i landet man søker asyl. Det må mer alvorlig risiko til for at barnekonvensjonen skal stå i veien for retur.