Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer

1,8 milliarder uoppgitte kroner er nå avdekket av Skatteetaten. En stor del av disse kommer fra utenlandske transaksjoner (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr
Skatteetaten har i snart to år gjennomført særskilte kontroller i finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil. 
0Shares
Siden prosjektet ble igangsatt i 2014, har det blitt avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til beskatning hos personlige skattytere. Nå økes innsatsen ytterligere samtidig som Skatteetaten får stadig mer informasjon fra andre land.

– Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter informasjon fra norske verdipapirforetak og får flere opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier skattedirektør Hans Christian Holte, ifølge NTB.

Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder data om nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om automatisk utveksling av opplysninger fra finanssektoren. 

Også andre land skal rapportere 
I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre land.

– Globalisering og fri bevegelse av penger over landegrensene, gir større mulighet til grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid mellom skattemyndigheter i flere land er helt avgjørende for å motvirke denne typen skatteunndragelser. Utveksling av opplysninger for skatteformål står av den grunn sentralt i dette arbeidet, understreker Holte.