Sp ønsker forlik om flyktninger

Statsminister Erna Solberg har tidligere antydet en regning på 40-50 milliarder kroner de nærmeste årene i håndtering av flyktningene som strømmer til Norge og Europa.
Foto: Eirik Helland Urke, Zero 11 (Flickr)
Senterpartiet ønsker bredt forlik, og Regjeringen forbereder å bruke åtte milliarder kroner på å møte flyktningkrisen.
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker et bredt politisk flyktningforlik i Stortinget, skriver Klassekampen.

– Et forlik må speile tyngdeforholdet i Stortinget, og vi må støtte de utøvende myndigheter og regjeringens arbeid med å få iverksatt politikken, sier Sp-lederen.

De siste prognosene fra UDI tyder på at det vil komme hele 56.000 asylsøkere til Norge de neste to årene. Det er flere enn antall innbyggere i Bodø og nesten like mange som det bor i Drammen, skriver Aftenposten. Ifølge Aftenposten er det sannsynlig at bistandspenger kan bli brukt til å møte flyktningkrisen. Det kan føre til at planlagte bistandsprosjekter utenlands kuttes i eller utsettes.

Utgir ekstrabidrag til statsbudsjett
Fredag kommer Regjeringens ekstrabidrag til budsjettforslaget for 2016. Da skal de prøve å finansiere de ekstra utgiftene. i forrige uke ble sentrale personer i regjeringssystemet fortalt at tilleggsregningen lå rundt åtte milliarder kroner, melder VG.

For å håndtere flyktningkrisen må det kuttes i statsbudsjettet. Blant annet skal regjeringspartiene ha oppnådd enighet internt om hvordan disse utgiftene skal dekkes. Det vil bli kutt i bistand, og heller ikke oljepengene vil bli spart, ifølge VG.

Regjeringen er opptatt av at ingen grupper skal ta så store kutt at de rettmessig kan si at det var deres gruppe som måtte betale for flyktningstrømmen. Dermed skal det vært uaktuelt å avlyse forslaget om å gi mer trygd til gifte og samboende pensjonister, slik Høyre og Frp sammen foreslo i statsbudsjettet, skriver VG.