Tumulter under religiøs markering i Oslo

Selvslåing og prosesjoner er vanlige markeringsformer under shia-muslimenes sørgehøytid ashura. For noen dager siden ble en ashura-prosesjon avholdt i Oslo, som møtte voldelige motdemonstranter. Illustrasjonsbilde er fra en prosesjon i Frankfurt
Foto: Andrea Diener
Shia-muslimer over hele verden markert sist helg den religiøse sørgehøytiden ashura. I Oslo ble det tumulter da motdemonstranter konfronterte den religiøse gruppen.

Ifølge politiet gjennomførte sjiamuslimene en lovlig og godkjent demonstrasjon fra Grønland til Universitetsplassen. Like før demonstrasjonen nådde frem, i krysset Karl Johans gate/Universitetsgaten, ble den angrepet av en gruppe motdemonstranter.

Ifølge osloby.no ble politiet nødt til å tilkalle store forsterkninger, og et stort antall politibiler rykket ut til Karl Johans gate.

Sammen med arrangørens vakter klarte de å holde man til slutt å holde de to gruppene adskilt. Det hele løste seg opp ganske raskt, og demonstrasjonen fortsatte med appeller og kulturelle innslag på Universitetsplassen.

– Shia-muslimer over hele verden arrangere på denne dagen, ashura, en markering til minne om barnebarnet til Muhammed, profeten, og hans familie som ble drept på denne dagen, forklarer Moshin Malek.

– En politisk markering
Kamal Khoshnood, som selv er shia-muslim, men som ikke var med på markeringen, ser det helt annerledes.  

– Jeg ser ikke på dette som en religiøs, men som en politisk markering. Religionen er bare skalkesjul. At en slik demonstrasjon arrangeres midt i Oslo gjør meg og mange andre som har måttet rømme fra Iran for å redde livet, urolige, sier han.

FAKTA 

Ashura er shia-muslimenes sørgehøytid som feires til minne om martyren Husayn Ibn Alis brutale bortgang og henrettelse. Ibn Ali var dattersønn av profeten Muhammed.

Shia-muslimene regner denne hendelsen som verdenshistoriens største begivenhet fordi de mener at det var med på å beholde islams grunnleggende prinsipper. Shiaene er overbevist om at folk i profetens familie og hans nærmeste praktiserte islam nærmest det han ville gjort.

Samtidig markerer også mange sunnier dagen. Under høytiden er det vanlig praksis å slå seg selv med lette kjeder påsatt kniver, eller andre former for frivillig selvskading, for å vise sin identifikasjon med Husayns smerte. Denne markeringsformen er ulovlig i Iran, hvor man heller holder prosesjoner eller samles i store telt (hussainiaer) hvor man synger sørgesanger til ære for Ibn Ali.

(Kilde: Wikipedia)

Link til illustrasjonsbildet.