Flyktningkrisen gir Frp økt oppslutning

Frp-nestleder Per Sandberg støtter ikke regjeringens valg om å godkjenne en muslimskole i Oslo
Foto: Flickr
Flere og flere foretrekker Fremskrittspartiet i det flyktningsforlikets skjebne skal avgjøres.
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

I Klassekampen på lørdag kommer det frem at Frp går kraftig opp på en avisens meningsmåling. Klassekampen snakket med Fremskrittspartiets (Frp) nestleder Per Sandberg i lys av fremgangen. 

Han sier at han egentlig ikke bryr seg om hva målingene sier, og at det vikitigste er at folk bruker stemmeretten sin ved neste stortingsvalg. Men han sier også at Frp vil krige for innstramming av asylpolitikken fremfor om å samarbeide om et felles asylforlik.

Anklager hverandre
I den opphetete kampen som nå foregår mellom partiene på Stortinget, hvor blant annet Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet anklager hverandre for politisk spill om flyktningskrisen, mener Aps nestleder Trond Giske derimot at det er Frp som forsinker hele prosessen.

– Vi stilte på møtet på mandag og sa at vi var klare til å skape bred enighet. Det er ikke oss det står på. Jeg mener det er viktig å komme et skritt videre fra politisk spill til gjennomføring av politikk, sier Giske til Klassekampen.

– Nå sitter Ap og Støre og roper i skogen. De roper bare prosess, prosess, prosess, istedenfor å si om de vil stemme for forslagene eller ikke, uttaler Per Sandberg.

Frp kan snu
Etter mye frem og tilbake mellom partiene, kom det på mandag frem i en sak på ABCNyheter at Fremskrittspartiet likevel er innstilt på å forhandle med de andre partiene om et bredt asylforlik på Stortinget. Innstramminger er nøkkelordet, heter det i saken.

– Det er innstrammingstiltak som skal diskuteres, ikke andre forhold ved asyl- og flyktningpolitikken. Hensikten er å stanse tilstrømmingen til Norge, sier Frps parlamentariske leder Harald Nesvik.