Flere papirløse asylsøkere får permanent opphold i Norge

Une skal behandle 140 saker i forbindelse med engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere
Foto: Claudio Castello
Sju eldre ureturnerbare asylsøkere har fått permanent oppholdstillatelse i Norge etter ny midlertidig ordning. Andre får kun opphold for ett år om gangen.
241Shares

Totalt skal Utlendingsnemnda (Une) behandle 140 saker i forbindelse med engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere.

Den forrige regjeringen fikk på plass løsningen slik at eldre asylsøkere med endelig avslag på sin asylsøknad, men som ikke kan reise tilbake til sitt hjemland og dermed har vært i Norge lenge, skal kunne få oppholdstillatelse.

Une har til nå behandlet 114 saker og omgjort 53 av dem, skriver Vårt Land.

– Av de 53 sakene har sju fått en permanent tillatelse og 46 fått en begrenset tillatelse. De begrensede tillatelsene har i all hovedsak bakgrunn i tvil om identitet, sier avdelingsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Une til avisa.

De fleste sakene gjelder personer som kommer fra Eritrea, Etiopia og Iran, samt noen fra Irak og Somalia.