– Lærerutdanningen trenger et språk for rasisme

Førsteamanuensis Prisca B. Massao skal lede prosjektet CERiTE.
Foto: Høgskolen i Innlandet
Forskning om rasisme i lærerutdanningen og konsekvenser av koronapandemien er bare noe av det likestillingskonferansen på Hamar har å by på.
536Shares

I fjor høst fikk Høgskolen i Innlandet (HINN) forskningsmidler fra Forskningsrådet til prosjektet CERiTE, som står for «Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education».

Førsteamanuensis og prosjektleder for CERiTE, Prisca Bruno Massao, sier til forskningsradet.no at målet er ikke å avdekke hvor mye rasisme som finnes i lærerutdanningene.

Hun forteller at CERiTE både skal kartlegge kunnskap om temaer knyttet til rase og rasisme i lærerutdanningene, men samtidig utvikle kompetanse om kunnskap og varierte undervisningsmetoder:

– Vi ser at det er behov for et faglig språk for dette i utdanningene, og vil finne ut hvordan det er lurt å undervise om disse temaene, både for lærerstudenter og for lærerutdannere, sier Massao til kifinfo.no.

Vil bekjempe rasisme med rase-begrepet

Ifølge Massao kommer prosjektet til å bruke begrepet rase. Rasisme er heller ikke endimensjonalt, understreker hun.

– Selv om rase i begynnelsen ble brukt fordi noen mente det var noe biologiske forskjeller mellom folk fra ulike deler av verden, forholder vi oss til at det er et sosialt konstruert begrep. Det er viktig å allmenngjøre begrepet, og presisere at det handler ikke om å gå tilbake til biologisk bruk av rase, sier Massao.