Rapport fra egjeringens nasjonale dialogkonferanse

Regjeringens nasjonale dialogkonferanse ble avholdt 21.august 2002 i Oslo. Her er rapporten fra konferansen.

Regjeringen tok initiativ til konferansen for å styrke dialogen mellom ulike etniske og religiøse minoriteter og majoriteten, og for å utveksle meninger og erfaringer på bakgrunn av møter mellom ulike kulturer.

Det var et mål for regjeringen at deltagelsen på konferansen skulle være bred, og blant deltakerne var representanter for ulike trossamfunn og innvandrerorganisasjoner, forvaltning, media, ungdomsmiljøer, politiske partier og offentlige myndigheter fra hele landet.

Konferansen ble åpnet av statsminister Kjell Magne Bondevik. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg holdt innlegg i plenum, sammen med Lovleen Kumar og Shaghayegh Razavinik, mens Berthold Grünfeld og Jan Egeland avsluttet konferansen i plenum.

Last ned rapporten fra konferansen: Regjeringens nasjonale dialogkonferanse Word-format