Veien videre på Internet

0Shares

“Veien Videre” er navnet på et fullverdig interaktivt utdanningstilbud på Internet der alt lærestoff og tekster, tale, bilder, video, nyheter og oppgaver er integrert.

Oppslagverk og komplett ordbok med ordforklaringer til alle norske ord, samt uttaledemonstrasjon av 60 000 ord, gjør at elevene finner raskt det de trenger for å tilegne seg lesetekster og lærestoff.

Utprøvingen av nettkurset foregår i tett samarbeid med flere institusjoner i Bergen, der blant andre Mottaks- og kompetansesenteret for innvandrere og flyktninger og Administrasjon for morsmålslærere er med.

Tilbydet gjelder:

* Nettbasert grunnskoleopplæring i norsk for voksne fremmedspråklige

* Modulstrukturert etter læreplanen i norsk som andrespråk tilpasset voksne

* Et fullverdig opplæringstilbud i et interaktivt læringsmiljø. Kurset tilbys med eller uten nettlærer, og kan brukes i forbindelse med opplæring på arbeidsplassen, hjemme eller i undervisningsgrupper, på voksenopplæringssentre osv.

* Individuell opplæring, uavhengig av tid og sted

-En stor fordel med denne type opplæring er at deltakerne kan arbeide i sitt eget tempo og uavhengig av tid og sted. Kursopplegget passer spesielt godt for personer som er i jobb, men kan også kombineres med tradisjonell undervisning, sier Erling Kleiveland studieinspektør ved Nygård skole til Utrop.

Opplæringen er inndelt i moduler og deltakerne blir kartlagt og anbefalt opplæringsløp etter eget behov. Etter at kurset er fullført kan deltakere avlegge eksamen tilsvarende 10-årig grunnskole i norsk.

Det er også mulig å legge inn bransjerelatert lærestoff og oppgaver på nettstedet, uavhengig av modulene, ifølge initiativtakerne.

Veien Videre er primært laget for innvandrere som har hatt den første grunnopplæringen i norsk, men som trenger å forbedre sine norskferdigheter for å:

*stå sterkere på arbeidsmarkedet og fungere bedre i jobben

*bli bedre integrert i det norske samfunnet

*ta videregående opplæring og høyere utdanning

– Vi har jobbet med dette prosjektet i et år, og mye arbeid ligger bak resultatet. Dette skal være fullverdig læreværk på nettet. Er blitt utprøvd av studenter, og ved bedrifter som Haukelandsykehus, sier Kleiveland.

Kurset foregår slik:

Deltakerne i kurset får sin egen nettlærer, som veileder dem gjennom hele kurset. Nettlæreren kommenterer muntlige og skriftlige innsendingsoppgaver og hjelper deltakerne til å ta i bruk de ulike verktøyene som står til disposisjon. Deltakerne har tilgang til sine egne private mapper på nettet, som også kan brukes i et mappevurderingssystem. De får tale- og lyttetrening, og de får umiddelbar tilbakemelding om de har svart rett på språkoppgavene. De får også direkte tilgang til de siste nyhetene fra ulike medier som radio, TV og de største avisene.

I tillegg til den direkte kontakten med nettlæreren har deltakerne en rekke muligheter som møtepunkt, diskusjonsfora og snakkesider for å holde kontakt seg imellom på nettet. Målet er at alle deltakerne skal ha en reell opplevelse av å delta i et læringsfellesskap som fungerer optimalt, både faglig og sosialt.

-Det skal arbeides videre med å utvikle og beskrive ulike modeller for gjennomføring av kurset i bedrifter, kommunale voksenopplæringssentra og andre offentlige og private institusjoner, sier Kleiveland.

Ta en titt på siden: Veien Videre