FNs migrasjonsbyrå og Rana signerer samarbeidsavtale

Rana kommune vil i de kommende årene ta imot flere tusener arbeidsinnvandrere.
Foto: Flickr/jbdodane.com
Rana kommune og FNs migrasjonsbyrå, Den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon (IOM) signerer avtale om arbeidsinnvandring.
133Shares

Rana blir første kommune i Norge til å signere en slik avtale. Bakgrunnen for signeringen er arbeidet med å tiltrekke og tilrettelegge for de internasjonale arbeidstakerne som forventes de neste årene.

Kommunen vil ifølge en rapport trenge 5000 nye innbyggere de neste årene på grunn av storflyplass, Norges første battericellefabrikker og ny dypvannskai.

– Vi blir nødt til å ta imot 1500 ansatte fra mange land som har denne kompetanse, som nesten ikke finnes i Norge. Rana vil i de neste fem årene bli en tilflyttingskommune som får inn mange arbeidsinnvandrere, sier Jarl-Håkon Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Rana Utvikling til Utrop.

Skal samarbeide med IOM

Olsen hevder IOM er det fagmiljøet man kan samarbeide med når det er snakk om arbeidsinnvandring.

– I Rana kommune er det mellom 25.000 og 26.000 innbyggere. Med 1500 nye arbeidsinnvandrere vil dette merkes i samfunnet, og vi trenger all drahjelpen vi kan få.

Arbeidsinnvandrerne vil i hovedsak bosette seg i Mo i Rana, i kommunesenteret.

– Noen kommer til å være pendlere, men i hovedsak vil de fleste bo i vår største by. Vi kommer blant annet til å måtte bygge 2000 nye boliger. Så er det også planlagt å bygge ut en internasjonal skoletilbud, og stille ut stillinger på engelsk og andre fremmedspråk. Vi kommer ikke bare til å trenge spesialister, men også lærere og barnehagelærere.

Lettere dokumentasjonsgodkjenning

Som del av avtalen skal kommunen også jobbe sammen med NAV og IMDi.

– Siden kommunen kommer til å få mye tilflytting i en femårsperiode er det også planer om å få til en spesialordning, en “fasttrack”, for godkjenning av utenlandsk utdanning.

– Nord-norske kommuner er ofte preget av fraflytting. Hva tenker dere i Rana om at man vil få mer tilflytting?

– Selvsagt ser vi denne arbeidsinnvandring i de neste årene som fantastisk og positiv, men vi er også oppmerksomme om at dette vil føre til store samfunnsendringer og også utfordringer for lokalsamfunnene. Vi trenger derfor å gjennomføre dette på en god måte, noe som sikres gjennom samarbeidet med IOM og andre instanser.