Lager hashtagskampanje mot muslimfrykt etter terrorangrep

Klart budskap: Slik innledet Laial Janet Ayoub hashtagskampanjen #jegtaravstand. – Vi som er ordentlige muslimer må rope høyt og vise at ekstremistene og terroristene ikke representerer oss.
Foto: Privat
– Vi må rope ganske høyt nå, for å få et bedre bilde av muslimer i Norge, sier Laial Janet Ayoub, som står bak kampanjen #jegtaravstand.

Hashtagskampanjen tok Ayoub initiativ til i kjølvannet av terrorangrepene i Paris og Beirut, begge begått av terrorgruppen IS.

Til utrop.no sier hun at #jegtaravstand er viktig av to grunner.

– For det første handler det at muslimer skal vise at IS ikke representerer dem, og det andre at vi skal skape mindre polarisering i samfunnet. Om flere muslimer går ut og bekrefter at de ikke ønsker anet enn fred og at de tar avstand fra terror, vil alle som er skeptiske få en følelse for trygghet.

 
Foto : Privat

Fikk beklagelse under rosetog
Hvorfor er det viktig å motvirke denne skepsisen?

– Fordi det er viktig å holde sammen i en periode hvor terrorister skaper frykt og splid. Nå er det på høy tid at muslimer som er fredelige og som ikke er ekstreme viser seg frem og fronter sin religion på riktig måte, i en hverdag hvor noen grupper har jobbet med å ødelegge dette bildet.

Laial viser også til egne opplevelser fra dagene etter terrorangrepet 22. juli for understreke sitt poeng.

– Terror har egentlig ingen nasjonalitet, og da vi hadde rosemarkering, kom en dame bort til meg og ga meg en klem og sa at hun er lei seg for det som skjedde og at hun ikke støtter terror mot muslimer, og hun beklaget seg fordi hun først trudde at en muslim stod bak. Nå er det IS som har stått bak terroren og IS reklamerer at de er muslimer. Og derfor er det viktig at vi som er ordentlige muslimer setter ned foten og bekrefter sammen ovenfor alle, at IS ikke er en del av vår tro.

Kampanje på flere nivåer
Hvor lenge er det meningen å fortsette med kampanjen?

– Jeg skal holde på med denne en stund fremover. Reaksjonene jeg har fått er stort sett positive, og når samfunnet nå lever i frykt er det viktig å fortsette kampanjen. Noe estimert tid har jeg ikke, men jeg håper at dette når ut til folk og at flere forstår budskapet. Når det er gjort, kan man begynne å jobbe med nivå to, som er å finne en løsninger for andre problemer, som hatretorikk, diskriminering, frykt, skepsis, samt inkludering av flyktninger og andre med utenlandsk opprinnelse.

Avstandtagens problematisering
Etter Paris-terroren har det vært skrevet om sagt mye om hvorvidt muslimer skal, eller ikke skal ta avstand fra, når det gjelder terror utført i religionens navn. Tidligere har radikale islamistiske grupper som danske Hizb Ul Tahir gått ut og ment at man ikke skal ta avstand fra slike angrep. Også Alternet skribenten Adam Johnson hevder det er absurd å forvente at alle verdens muslimer skal ta avstand fra noe de ikke har ansvaret for hver gang voldelige islamister slår til.

Her hjemme har Islamsk Råd Norge i en pressemelding fordømt angrepene på det sterkeste, og organisasjonen ILM (Islams Lære & Metode) tar også avstand fra terrorhandlingene.

Hva tenker du om denne kritikken fra en del, som mener muslimer ikke skal ta avstand fra noe som ekstremister gjennomførte?

– Reaksjonene på kampanjen har vært forskjellige. Flesteparten støttet den, og det varmer hjertet å se at både muslimer og ikke muslimer velger å delta fordi de mener at samhold er eneste løsning. Noen har også nektet å delta fordi de ser på dette som en måte å beklage på, og har sett seg lei av å be om unnskyldning hver gang noe skjer. Jeg har forklart at vi ikke skal be om unnskyldning for noe vi ikke gjorde, men vi skal stå sammen og ta avstand fra terror og urett. Denne gangen var det muslimer som stod bak, og derfor er det ekstra viktig at vi muslimer deltar, sier Ayoub til utrop.no.