Økte bevilgninger til økte asylankomster

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
– Vi foreslår å øke bevilgningene med om lag 1,8 milliarder kroner til å håndtere økte asylankomster i 2015. Dette skal øke kapasiteten i mottaksapparatet og hos politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Budsjettforslaget kommer i tillegg til ekstrabevilgningene som ble gitt i oktober, etter at prognosen for ankomst av asylsøkere ble økt til 16 000. Nå har anslagene for ankomster økt ytterligere, til 33 000 asylsøkere i 2015, melder regjeringen.no.

Samtidig foreslår man også å styrke politiets kapasitet med til sammen 68,5 millioner kroner for å håndtere den økte asylankomsten. Bevilgningen skal blant annet gå til:

– Økt bemanning for registrering av asylsøkere.
– Transport av asylsøkere til og fra ankomstsenteret i Østfold.
– Investeringer knyttet til ankomstsenteret i Østfold.
– For å øke kapasiteten i Øst-Finnmark politidistrikt for å håndtere situasjonen som følge av asylsøkerne som kommer over grensen fra Russland på Storskog.
– Opprettholde effektivt returarbeid.

Gir mer til UDI
Også UDIs mottakskapasitet styrkes med om lag 1,6 milliarder kroner, sier justis- og beredskapsministeren.

– Vi ser at den kraftige økningen i antall asylsøkere til Norge setter UDIs mottakssystem under et stort press og medfører betydelige økte utgifter.