Null asylsøkere på Storskog etter styrket grensekontroll

For første gang siden menneskestrømmen fra Russland startet har Storskog grensestasjon opplevd å ikke få inn noen potensielle asylsøkere over grensen.
Foto: Clemens Franz
Etter måneder med en stor menneskestrøm over den norsk-russiske grensen bekrefter politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, at ingen asylsøkere passerte grensen i går.
0Shares

Hætta og statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) snakket forigårs med pressen om instruksen som gjør at Utlendingsdirektoratet (UDI) kan avvise å behandle asylsøknader på Storskog.

Og nå som norsk politi har informert den russiske grensetjenesten (FSB) at ingen har lov til å krysse grensen uten gyldig visum til Norge eller Schengen, har tallene på potensielle asylsøkere stupt. På mandag registrerte norsk politi null antall passeringer for første gang siden starten på menneskestrømmen fra Russland. Heller ikke tirsdag kom det asylsøkere til Norge via Storskog ved Kirkenes, opplyser Østfinnmark politidistrikt.

‒ For tidlig å konkludere
Samtidig vil ikke statssekretær Kallmyr på mandag si sikkert om bølgen av asylsøkere som kommer inn til Norge via Nord-Russland er over.

‒ Vi tenker det er for tidlig å konkludere, uttalte han i møte med pressen på den lokale politistasjonen i Kirkenes, sier hun til Independent Barents Observer.

Politimester Hætta forklarte på sin side hvordan grensekontrollen fungerer.

‒ Vi utfører passkontroll på grensen. Personer som kommer uten gyldig visum til Norge vil bli informert om ikke å gå over grensen, sier hun til nettstedet.

UDI: ‒ Svenske tiltak har størst effekt
Russland har sålangt avvist å ta tilbake 40 personer som Norge har utvist. Statssekretæren håper på at møtet med russiske myndigheter vil gi en løsning, slik at migrantene Norge ønsker å returnere vil bli akseptert tilbake igjen av russiske myndigheter. 

Også den generelle asyltilstrømningen til Norge har gått ned den siste uken. Om det er norske innstramninger som er årsaken, er imidlertid usikkert. UDI selv påpeker at det som regel kommer færre i vinterhalvåret og at grensekontrollen som Sverige har innført, fører til at færre kommer gjennom Sverige til Norge.