-Ikke legg ned Norges ambassade i Bagdad

0Shares

Fra nyttår vil Norge ikke lenger være medlem i Sikkerhetsrådet og leder for Sanksjons-komiteen for Irak.

Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna ser med stor bekymring at Utenriksdepartementet nå går inn for å legge ned ambassaden i Bagdad fra årsskiftet.

-Vi ber departementet omgjøre denne beslutningen. I en situasjon hvor frykten for krig stadig øker, ser våre organisasjoner det som svært uheldig at Norge skal miste den diplomatiske utkikksposten en ambassade er, ifølge brevet.

-Nettopp i slike spente situasjoner øker behovet for dialog
og kontakt, og vi henstiller derfor til myndighetene om å beholde Norges ambassade i Irak. Ambassaden i Bagdad har i tillegg en svært viktig støttefunksjon for de norske humanitære organisasjonene som arbeider i Irak, heter det videre.