Populærkultur, relasjonsdannelser og hybridisering blant ungdom i en flerkulturell drabantby i Oslo

0Shares

Viggo Vestel vil snakke om “Populærkultur, relasjonsdannelser og hybridisering blant ungdom i en flerkulturell drabantby i Oslo øst.”

Viggo Vestel er stipendiat på NOVA, og er i avslutningen på sin doktoravhandling. Hans innlegg baserer seg på feltarbeid blant ungdom i en drabantby på Oslo øst.