Hjem Nyheter Nytt Ny IMDI-rapport: Minoritetsrådgivere hjelper elever og foreldre

Ny IMDI-rapport: Minoritetsrådgivere hjelper elever og foreldre

Unge med flerkulturell bakgrunn, og deres foreldre nyter godt av minoritetsrådgivertilbudet, går det frem i en fersk IMDI-rapport.
Foto: Oscar
Sju av ti elever som har hatt kontakt med en minoritetsrådgiver, sier de er blitt mer motiverte for skolearbeidet. 
0Shares

Seks av ti mener de også har fått det bedre hjemme. Foreldrene oppgir å bli møtt med respekt, forståelse og støtte av minoritetsrådgiveren, kommer det  frem i rapporten Et blikk inn i skolen

Fafo utarbeidet rapporten på oppdrag fra IMDi, som ble presentert tidligere i høst, melder imdi.no.

Minoritetsrådgivere på 30 utvalgte skoler i Norge jobber for å forebygge tvangsekteskap og alvorlige frihetsbegrensinger. Rapporten bygger på tre spørreundersøkelser, til elever, kollegaer og skoleledere ved skoler med minoritetsrådgiver, kombinert med kvalitative intervjuer.

– Et behov for kulturtilpassede tjenester
Foreldrene som er intervjuet, oppgir å bli møtt med respekt, forståelse og støtte av minoritetsrådgiveren. De mener det er viktig at minoritetsrådgiveren har kunnskap om kulturspesifikke forhold, og forståelse for hva det innebærer å komme til et nytt land og å møte manglende anerkjennelse.

Rapporten dokumenterer at det er et stort behov for å styrke flerkulturell og integreringsfaglig kunnskap blant alle ansatte i skolen. 

– Et mangfoldstilpasset og likeverdig skoletilbud handler ikke bare om språk og tilrettelagt opplæring i fag, men om hele livssituasjonen til elevene, heter det i rapporten.