Utdanningsforbundet skal mobilisere for flyktningene

 
Foto: Skjermdump/YouTube/Utdanningsforbundet
Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, ber hovedtillitsvalgte og lokallagsledere ta kontakt med ordførere og rådmenn for å initiere et flyktningesamarbeid.  
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Utdanningsforbundet vedtok på landsmøtet i november en enstemmig uttalelse om hvordan vi skal ta imot flyktningene som nå kommer til Norge.  

– Det er nødvendig at noen tar initiativ. Vi har et organisasjonsapparat og tillitsvalgte i samtlige kommuner. Og vi har et verdigrunnlag som forplikter. Det er tid for handling, sier nestlederen i Utdanningsforbundet (lengst til venstre på bildefaksimilet).

Får nøkkelrolle
Helt konkret ber han hovedtillitsvalgte og lokallagsledere om å ta kontakt med sin ordfører eller rådmann og initiere et samarbeid.

– Det vil selvsagt handle om «våre» virksomheter, altså barnehage og skole. Men vi bør også ta initiativ til at alle aktuelle parter, inkludert kommunens ledelse, kommer sammen og snakker om hvordan vi i fellesskap kan bidra til å styrke den kommunale kapasiteten. Flere av våre tillitsvalgte er allerede i gang med dette arbeidet, sier Skyvulstad.

– Har en moralsk forpliktelse
Om hvorfor akkurat Utdanningsforbundet bør stille opp er nestlederen klinkende klar:

– Dette er en moralsk forpliktelse for oss som jobber med utdanning. Vi skal ta menneskerettighetene på alvor og stille opp når nød og krig skaper flyktningstrømmer. Får vi mange positive eksempler på at flyktninger bosettes og kommer i aktiv samhandling med lokalsamfunnet, vil det redusere frykten og usikkerheten både hos flyktningene og i vår egen befolkning, sier nestlederen.