Politiet oppretter registreringsenheter for ukrainske flyktninger rundt om i landet

Politiets utlendingsenhet skal sammen med flere andre instanser få på plass registreringsenheter.
Foto: Claudio Castello
Ukrainske flyktninger skal ikke lenger måtte registrere seg kun på mottakssenteret i Råde. Politiet oppretter registreringsenheter rundt om i landet.
32Shares

– Vi er opptatt av at registreringsarbeidet til politiet ikke skal være en flaskehals, sier Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingsenhet (PU)

Han opplyser at det nå jobbes med å få på plass registreringsenheter rundt om i distriktene. Fram til nå har alle ukrainske flyktninger måttet registrere seg på mottakssenteret i Råde eller i Oslo.

– Vi jobber så raskt vi kan sammen med Politidirektoratet og politidistriktene for å få på plass slike ordninger slik at vi kan informere om det så tidlig som mulig, forhåpentligvis allerede i neste uke, sier Olafsen.

Når det gjelder registrering, opplyser PU-sjefen at de forsøker å finne ut av det aller mest nødvendige.

– I utgangspunktet er det familierelasjoner, sårbarhet og behov for helsehjelp. Samtidig er politiet veldig opptatt av sikkerhet og kontroll. ID-arbeidet er like viktig når det gjelder kollektiv beskyttelse som når det ikke er det, altså beskyttelse på individuelt grunnlag, sier Olafsen.