Ingen statsråder i regjeringen har minoritetsbakgrunn

PARTIKOLLEGAER: Nylig avtroppende leder i AUF-Oslo og Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam etterlyser en statsråd med minoritetsbakgrunn etter Hadia Tajiks avgang.
Foto: Privat og Tore Sætre
Etter Hadia Tajiks avgang påpeker partikollega Kamzy Gunaratnam og tidligere leder i Oslo AUF, Varin Hiwa, at regjeringen nå mangler en statsråd med minoritetsbakgrunn.
740Shares

På mandag ble det klart at Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister etter Hadia Tajik, som nylig gikk av som både statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet på grunn av avsløringer rundt en tidligere pendlerbolig.

Kommunikasjonsrådgiver i Amnesty Norge, Varin Hiwa (21), valgte nylig å gå av som leder i Arbeiderpartiets Ungdomsfylking i Oslo (Oslo AUF) på grunn av sin nye jobb. Hun er blant flere som har reagert på at det nå mangler en statsråd med minoritetsbakgrunn.

– Jeg er veldig skuffet over Arbeiderpartiet. Vi har så mange flinke folk i partiet med minoritetsbakgrunn som kunne blitt statsråd. Å se seg selv representert iblant politikere er viktig når man vokser opp som ung jente med minoritetsbakgrunn. Hadia Tajik var et viktig forbilde for meg da jeg vokste opp, sier Hiwa til Dagsavisen.

– Arbeiderpartiet bør stille seg spørsmål ved hvem de velger å satse på

Da statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen etter at tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen tok over Tajiks ministerpost i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, uttrykte han at han hadde ønsket at regjeringen besto av en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn.

– Det lyktes vi ikke med ved dette valget på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner, sa han under pressekonferansen.

Hiwa sier til Dagsavisen at det finnes flere kandidater med rette kvalifikasjoner og minoritetsbakgrunn til statsrådsposten.

– Vi har mange flinke representanter å velge mellom, men hvis de likevel mener at det ikke finnes nok kandidater med minoritetsbakgrunn, så mener jeg Arbeiderpartiet bør stille seg spørsmål ved hvem de velger å satse på. Dette handler om hvilke politikere partiet velger å bygge opp og løfte fram, sier hun.

– Det er ikke mangel på flinke folk. Det handler om prioritering

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Kamzy Gunaratnam, var tidlig ute med å hedre Tajik. Hun deler Hiwas mening om at Arbeiderpartiet har mange flinke politikere med minoritetsbakgrunn som kunne tatt over plassen som statsråd.
– Vi har mange dyktige mennesker med flerkulturell bakgrunn i Arbeiderpartiet. Mange av de jobber jeg med på ulike nivåer: Mani Hussaini, Lubna Jaffery, Masud Gharahkhani, Sara Shafighi, Shakeel Rehman og mange, mange flere. Det er ikke mangel på flinke folk. Det handler om prioritering, skriver Gunaratnam i  en Facebook-status med overskriften “Mangfold – Represantivitet – Legitimitet”.
Gunaratnam påpeker i sin Facebook-status påpeker at vi har et ansvar for å løfte flerkulturelle rollemodeller:
–  Når vi snakker om arven etter Benjamin Hermansen, 22.juli, angrepet på Al-Noor-moskeen, eller andre type høyreekstreme krefter, må vi som arbeiderbevegelse huske en ting: Vi har et ansvar for å løfte rollemodellene som representerer det mangfoldige Norge.
Det forplikter oss. Det skulle bare mangle at vi har minst én statsråd med minoritetsbakgrunn i en Arbeiderparti-ledet regjering i 2022.
 Gunaratnam skrev denne Facebook-statusen før det ble kjent at Marte Mjøs Persen erstatter Tajik som arbeids- og inkluderingsminister. Gunaratnam gratulerer Persen i en ny Facebook-status.
PARTIKOLLEGAER: Stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet Kamzy Gunaratnam (t.v.) er enig med Varin Hiwa (t.h) i at Norges regjering trenger en statsråd med minoritetsbakgrunn. Foto: Privat

– Vanlige arbeidsfolk i Norge har også innvandrerbakgrunn

I Facebook-statusen takket Gunaratnam sin partikollega for innsatsen:
– Jeg vil benytte anledningen til å takke Hadia Tajik. Hun har fått til mye på arbeidslivsområdet i løpet av et halvår som statsråd. Det hun har fått gjennomslag for er så uendelig viktig for vanlige arbeidsfolk i Norge, skriver Gunaratnam og understreker betydningen av å ha hatt en kvinne med flerkulturell bakgrunn som statsråd.
– Representasjon er, og har vært, veldig viktig for oss som arbeiderbevegelse. Ønsket om representasjon var slik vår bevegelse ble til: Vi var ikke representert rundt maktens bord. Statsråden Hadia har vært viktig av flere årsaker. En av årsakene er hennes bakgrunn som ung jente, med innvandrerbakgrunn, som blant annet er muslim. Hun har brukt denne bakgrunnen i mye viktig arbeid som angår vanlige arbeidsfolk. Vanlige arbeidsfolk i Norge har også innvandrerbakgrunn, skriver Gunaratnam.

– Tajik har vært et sjeldent og godt forbilde for mange

Stortingsrepresentant for Venstre, og tidligere Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, skriver også i en Facebook-status at Hadia Tajik har spilt en viktig rolle som en kvinnelig statsråd med minoritetsbakgrunn.

– Jeg har stor forståelse for beslutningen Hadia Tajik har tatt om å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister. Samtidig vil jeg si at hun fram til denne saken har vært et sjeldent og godt forbilde for mange. Det er lite mangfold blant politikerne i Norge, spesielt på toppen. For kvinner med minoritetsbakgrunn har veien vært enda lenger, skriver Raja.

Han understreker at Tajik har vært et forbilde for norske jenter og kvinner:

– Jeg er sikker på at Hadia Tajik ikke bare har vært et forbilde for jenter med minoritetsbakgrunn, men også har vært det for jenter og kvinner generelt i Norge. Således er hennes avgang et tap for Norge, skriver Raja på Facebook.

Beklager for å ha skuffet partifeller

I sitt brev til Statsministeren hvor Tajik offentliggjør sin avgang, beklager hun for å ha skuffet sine partifeller:

– Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder, sier Tajik i en uttalelse som Statsministerens kontor har delt med NTB.

– Gjennom mange dager har mine feil knyttet til pendlerbolig og skattespørsmål vært omtalt i offentligheten. Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, sier Tajik søndag.

Hun går nå tilbake i vervet som stortingsrepresentant, hvor Tajik sier at hun vil jobbe hardt for best mulig gjennomslag for partiets politikk og bidra til partiorganisasjonen.

– Det ser jeg fram til. Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av de vervene jeg har hatt. At jeg nå fratrer som nestleder, endrer ikke min drivkraft for å bidra til nødvendig politisk forandring for landet, sier hun.

– Et stort tap for Arbeiderpartiet

Statsminister og partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, takker Tajik for sine mangeårige innsats som nestleder i Arbeiderpartiet:

– Jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil takke Hadia for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet, og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, sier Støre i en uttalelse til NTB.

Støre omtaler Tajik som en svært dyktig politiker med et sterkt engasjement for Arbeiderpartiet. Han mener at hun har vært med på å forme og fornye sosialdemokratiet og er glad hun vil fortsette jobben fra Stortinget.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen uttrykker at Tajiks avgang er et stort tap:

– Veldig trist og et stort tap for Arbeiderpartiet, skriver Johansen i en kortfattet SMS til TV 2.

Tajik etterlater seg nå en tom nestlederstol i Arbeiderpartiet. Flere medier, blant dem NRK , VG og TV 2 , erfarer søndag kveld at et mulig utfall er at partiet ikke fyller denne før på landsmøtet neste år, og at det trolig ikke vil bli noe ekstraordinært landsmøte. I så fall blir Bjørnar Skjæran eneste nestleder i en periode, slik Tajik var da Trond Giske gikk av i 2018.