8. mars:

Flere innvandrerkvinner i styre og ledelse

Flere innvandrerkvinner er i styrerommene, viser tall fra SSB.
Andelen kvinner i styrer og ledelse økt med 2 til 3 prosentpoeng fra 17 prosent i 2010 til mellom 19 og 20 prosent så langt i 2022. Sterkest er økningen blant innvandrerkvinner.
33Shares

Nye SSB-tall viser at mens økningen i andelen kvinner blant styremedlemmene i aksjeselskap (AS) knapt er merkbar, har andelen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn økt sterkere, relativt sett, ifølge ssb.no.

Andelen kvinner som er daglige ledere i aksjeselskaper (AS) har i samme periode økt fra 14 prosent til 17 prosent. Andelen rolleinnehavere i aksjeselskaper (AS) med innvandrerbakgrunn har relativ sett økt sterkere i samme periode, fra 3,6 prosent til 8,25 prosent

– Ofte er styreleder, daglig leder og hovedeier i små og mellomstore bedrifter en og samme person, eller i nær familie. Rapporten om Innvandrere og entreprenørskap (2022) viser at personer som eier sin egen næringsvirksomhet i gjennomsnitt tjener mer enn sammenlignbare personer i den øvrige befolkningen. Dette gjelder både for menn og kvinner, for alle aldersgrupper og det gjelder også for innvandrere uansett kjønn.