UDI inngår avtaler om rundt 8.000 akuttinnkvarteringsplasser

UDI inngår avtaler om rundt 8.000 akuttinnkvarteringsplasser.
UDI inngår avtaler om rundt 8.000 akuttinnkvarteringsplasser i forbindelse med det økende antallet asylsøkere fra Ukraina.

– Vi har allerede inngått avtaler med etablerte leverandører som vi har rammeavtale med, omtrent 1.600 plasser, skriver UDI i en pressemelding.

Det vil fortsatt ta litt tid før mottakene er klare til bruk, blant annet fordi det må personell på plass.

– På grunn av stor usikkerhet om hvor mange som vil komme over tid, fortsetter vi arbeidet med å skaffe mottaksplasser til de ukrainske flyktningene, skriver UDI.

De lyser ut en konkurranse for et stort antall ytterligere akuttinnkvarteringsplasser, i tillegg til å lyse ut konkurranse for ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge 25. februar. Siden da har det kommet 957 søknader.

Over 2,15 millioner ukrainere har flyktet siden Russland invaderte landet 24. februar, ifølge FN-tall.