Mehl: Nordmenn frarådes å hente flyktninger til Norge

Justisminister Emilie Enger Mehl hevder det å hente flyktninger på privat basis er ingen god idé,
Foto: Ragne B. Lysaker/Senterpartiet
Det er viktig at nordmenn ikke på privat initiativ reiser til Ukrainas naboland for å hente flyktninger hit, mener justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).
85Shares

Flyktningenes situasjon berører oss alle, og en del nordmenn har gitt uttrykk for at de ønsker å bidra ved å hente flyktninger hit til landet, men det er ingen god idé, understreket Mehl i redegjørelsen om Ukraina hun holdt for Stortinget torsdag.

Henting av flyktninger og asylsøkere må primært skje i nasjonal regi og ordnede former, understreket hun.

– Man skal vite hva man gjør. Primært fraråder vi at private organiserer transport av flyktninger mellom europeiske land, sa Mehl.

Krisesituasjoner vil alltid tiltrekke seg noen mennesker som ikke har gode hensikter. I en uoversiktlig situasjon kan ukrainske flyktninger være sårbare for menneskesmugling eller menneskehandel. Det vil også kunne være mulig at mennesker som ikke har gode hensikter, vil ta seg til Norge i skjul av flyktningstrømmen, påpekte Mehl.

– Det vil være feil å gå ut med antall nå på hvor mange vi kan hente, sa hun og viste til at EU foreløpig ikke har kommet fram til en fordelingsmekanisme.

Hun påpekte at situasjonen er svært uoversiktlig, og at vi bør være forberedt på at antallet som kan komme til Norge, trolig vil øke betydelig. Hittil har det kommet rundt 1.000 mennesker som har registrert seg hos politiet. Personer fra Ukraina med biometrisk pass kan imidlertid reise fritt i Schengen og har mulighet til å være i Norge visumfritt i tre måneder. Mehl sier det likevel er viktig at flyktninger registrerer seg.

– Den ene siden av det er at myndighetene har behov for kontroll. Det andre er at personer må registrere seg for å få midlertidig personnummer for å få tilgang på tjenester, sier hun.

* Det vurderes om asylsøkere som bor i private hjem, kan motta stønad til livsopphold, slik folk som bor på mottak får.

* Flyktninger vil kunne registrere seg hos lokalt politi, ikke kun hos politiet i Råde.

* Sivilforsvaret bistår Utlendingsdirektoratet flere steder på Østlandet.

* Utlendingsdirektoratet har bedt alle aktører som kan være aktuelle for å drifte mottak, om å melde seg slik at kapasiteten kan økes.