Kollektiv beskyttelse for ukrainere trer i kraft

Ifølge UDI er kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger aktivert.
Den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainske flyktninger er nå aktivert. For ukrainske asylsøkere betyr det at de slipper en tidkrevende behandling.

Det er klart etter statsråd fredag.

Regjeringens beslutning er at utlendingslovens paragraf 34 om kollektiv beskyttelse straks skal gis anvendelse for ukrainske statsborgere.

– Dermed går det raskere å få søknaden behandlet, og det vil ta kortere tid fra de kommer og til de kan bosettes i en norsk kommune. Det samme gjelder personer som har fått beskyttelse i Ukraina og nære familiemedlemmer med et annet statsborgerskap, skriver Utlendingsdirektoratet (UDI).

Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få beskyttelse i et år.

– Millioner av ukrainere nå er på flukt i vårt eget nærområde, og Norge skal stille opp og ta imot flyktningene med varme og omsorg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, men kan forlenges i inntil tre år. Tillatelsen gir rettigheter til helse, arbeid og skole.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har mer enn 2,3 millioner ukrainere flyktet fra landet siden Russland invaderte landet for to uker siden.