Politiets utlendingsenhet styrkes med 111 nye stillinger

Politiets utlendingsenhet (PU) styrkes med 111 stillinger.
Foto: Claudio Castello
Politiets utlendingsenhet (PU) styrkes med 111 stillinger for å håndtere et stort antall flyktninger i forbindelse med situasjonen i Ukraina.
30Shares

Politidirektoratet opplyser fredag at de 111 nye stillingene kommer i tillegg til 30 som PU selv ansetter for en periode på seks måneder innenfor eget budsjett.

Dermed styrkes Politiets utlendingsenhet med inntil 161 stillinger.

50 av politibetjentene kommer fra Øst politidistrikt og knyttes til Nasjonalt mottakssenter Råde.

Ytterligere 50 politibetjenter ansettes i seks måneder av PU, mens Oslo politidistrikt stiller inntil ti sivile og en politiadvokat til disposisjon for arbeidsoppgaver på Tøyen i Oslo.

I tillegg stilles inntil 15 politibetjenter med erfaring fra utlendingsfeltet i Oslo politidistrikt til disposisjon for PU. Dette i en oppstartsfase for å bistå med opplæring/forsterkning ved registreringsarbeid på Tøyen.

– Ved å styrke PU på denne måten får vi nødvendig fleksibilitet til å løse nødvendige arbeidsoppgaver knyttet til økt asylankomst, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.