Regjeringen etablerer søknadsordning for tidligere forsvarsansatte afghanere

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen er positiv til en begrenset søknadsordning for afghanere som har vært ansatt i det norske forsvaret.
Foto: I, Jarvin
Regjeringen har bestemt seg for å lage en begrenset søknadsordning for afghanere som tidligere har vært ansatt i det norske forsvaret eller på ambassaden.
125Shares

Ordningen gjelder kun afghanere som har vært ansatt hos norske myndigheter i Afghanistan etter 31. desember 2014 og som ikke har fått avslag på tidligere søknader i 2015.

– Jeg er glad for at vi nå også får på plass en søknadsordning som kan ivareta flere av dem som fortsatt befinner seg i Afghanistan, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i en pressemelding.

Det legges ikke opp til at ytterligere personell i Crisis Response Unit (CRU), som har blitt mentorert av norske soldater, blir omfattet av denne ordningen. Denne gruppen har aldri vært ansatt av norske myndigheter.

Under evakueringen fra Kabul tok Norge imot rundt 115 ansatte av CRU-personell. Med familiemedlemmer inkludert, ble dette rundt 525 personer.

I tillegg tok Norge imot alle lokalt ansatte ved ambassaden. I tillegg hadde Norge fra før tatt imot alle som var lokalt ansatte for Forsvaret ved avslutningen av Resolute Support Mission. Regjeringen opplyser også at de vil fortsette å ta imot menneskerettighetsforsvarere, sivilsamfunnsaktører og journalister på kvoten for overføringsflyktninger.

Det blir ikke åpnet for utvidet familiegjenforening for personer som har fått beskyttelse i Norge. Søknadsordningen vil ligge under Justis- og beredskapsdepartementet, og Utlendingsdirektoratet vil få en egen instruks om dette arbeidet.