Flyktninger bosetter seg selv

IMDi har anmodet Narvik om å bosette 75 flyktninger i 2016.
Foto: Flickr
70 prosent av flyktningene som kommer til Narvik, bosetter seg selv i det private markedet.

Narvik kommune har siden 1987 bosatt flyktninger etter kommunale vedtak fra bystyret, skriver Husbanken.

I vedtaket kommer det frem at kommunen må bosette minimum 40 flyktninger. Av 30 flyktninger som kom i fjor, har kommunen bosatt rundt ni stykker. Det betyr at over 70 prosent har bosatt seg selv i det private marked, primært enslige menn.

Kommer under introduksjonsprogram
Flyktninger som bosettes i kommunen er under introduksjonsprogrammet. Det vil si at mottakene gir beskjed om at kommunen kan ta imot flere flyktninger hvis de selv finner bolig. Husverter kan også ta kontakt med flyktningskontoret for å leie ut bolig.

Ifølge Narvik kommune er fordelen med selvbosetting at det bidrar til en hurtigere og enklere førstegangsbosetting. Det er også færre klager siden de bor i ordinære bomiljø, og plages derfor ikke med uro og støy fra rusavhengige leietakere.

Flyktningkontoret har lagt ned mye ekstra arbeid for at bystyrets måltall skulle nås. Den største utfordringen har vært at mange flyktninger flytter til ny bolig etter kort tid. Dermed må kommunen ha bo-veiledninger oftere enn hvis de hadde bodd i kommunale boliger.