FN fordømmer Saudi-Arabias massehenrettelse, Norge er «bekymret»

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet fordømmer Saudi-Arabias massehenrettelse.
FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet fordømmer henrettelsen av 81 mennesker i Saudi-Arabia. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er «svært bekymret».

– Jeg fordømmer Saudi-Arabias massehenrettelse av 81 mennesker som var anklaget for terrorrelaterte forbrytelser lørdag, heter det i en uttalelse fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret og understreker at Norge er imot enhver form for dødsstraff.

– Jeg er svært bekymret over Saudi-Arabias henrettelse av 81 mennesker 12. mars. Norge er imot bruk av dødsstraff i enhver sammenheng, tvitrer hun.

Bachelet viser til at 41 av de 81 som ble henrettet var sjiamuslimer som deltok i demonstrasjoner med krav om mer demokrati i Saudi-Arabia i 2011 og 2012.

– Vår overvåking tyder på at noen av dem som ble henrettet ble dømt til døden i rettssaker som verken var rettferdige eller som sikret en forsvarlig rettergang i henhold til internasjonal lov, slår hun fast.

– Jeg er også bekymret over at noen av henrettelsene synes å være knyttet til den pågående krigen i Jemen, påpeker Bachelet, som legger til at det derfor kan være snakk om en krigsforbrytelse.