Jusprofessor: – Listhaug har mistet kontrollen

Foto: Illustrasjon.
Foto: Thomas Nilsen
Jusprofessor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, Mads Andenæs, mener innvandringsminister Sylvi Listhaug har mistet kontrollen med asylsituasjonen i Finnmark. 
0Shares

– Listhaug har mistet kontrollen. De er under et veldig press når de nå varetektsfengsler asylsøkerne i Kirkenes. Når man varetektsfengsler, kan man ikke oversitte fristen på tre dager uten en kjennelse fra en domstol, og man må overholde retten til advokathjelp. I tillegg kommer det nye krav om fengselsstandarder. Slik jeg bedømmer forholdene i Kirkenes, oppfyller ikke de kravene, sier Andenæs i et intervju med Aftenposten.

Videre reagerer han sterkt på at man fra den norske regjeringens side setter seg over internasjonale konvensjoner.

 
Foto : jus.uio.no

– Vi er vant med det fra land vi normalt ikke ønsker å sammenligne oss med. Heldigvis er vi ikke vant med at regjeringen gjør noe som er folkerettsstridig i Norge, og Stortinget går heller ikke med på slikt.

– Vi bryter ikke internasjonale avtaler
Listhaug har avvist at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser. Innvandringsministeren har vist til at de som nå sendes ut har multivisum eller langvarig opphold i Russland.

– Jeg har full tillit til de vurderingene som Utlendingsdirektoratet gjør. Dersom Norge skal føre en rettferdig asylpolitikk, så må vi sende ut dem som ikke har krav på beskyttelse, sa Listhaug tidligere denne uken.

– Russland er ikke trygt
Europasjef Vincent Cochetel hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener på sin side at Norge må slutte å sende tilbake asylsøkere uten å realitetsbehandle deres saker individuelt.

Cochetel mener at det bryter med flyktningekonvensjonen og menneskerettighetsstandarder å avvise alle asylsøkere som har visum til Russland.

– Hvis du er fra Ukraina kan du være trygg på å få asyl i Russland. Det er vanskelig å få beskyttelse for andre nasjonaliteter. Det store sprekker i det russiske asylinstituttet. Vi mener det er feil av Norge å anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse, sier Cochetel til Aftenposten.