60 mill kroner til aktiviteter for barn i asylmottak

UDI skal tildele 60 millioner til aktiviteter for barn i asylmottak.
Foto: Ray Chen Smith/Creative Commons
UDI fordeler i 2016 inntil 60 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak. 
0Shares

Tilskuddene skal gå til aktiviteter som bidrar til at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig.

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om midler gjennom ordningen. Driftsoperatører av asylmottak kan også få midler hvis det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

Blant tildelingskriteriene finner man følgende:

– Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om tilskudd. Driftsoperatører av asylmottak kan også motta tilskudd dersom det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

– For tilskuddsmottakere som også er å anse som næringsdrivende etter lov om offentlig støtte, forutsettes det at samlet støtte fra offentlige tilskuddsordninger til søker samlet sett ikke overskrider 200.000 Euro for de tre siste regnskapsår (2013-2015). Tilskudd som gis ut over denne grensen vil bli krevd tilbakebetalt.

– Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Klikk her for mer informasjon om ordningen