Likestillingsombudet advarer mot diskriminering av russere og ukrainere

– Erfaringene fra flyktningkrisen i 2015 viser at det kan gå kort tid fra flyktningene klappes inn i landet til kritikken reiser seg. Vi frykter det samme vil skje nå, skriver Bjørn Erik Thon i et nyhetsbrev fredag.
Foto: Wikimedia Commons
Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon frykter private sanksjoner mot russere i Norge, og at stemningen vil vende seg mot ukrainske flyktninger.
87Shares

I et nyhetsbrev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser Thon til eksempler der russiske borgere er uønsket på norske hoteller, og til skolebarn med russisk bakgrunn som får skjellsord slengt etter seg.

– Selv om Russland er den aggressive parten, er det viktig å skille mellom den russiske ledelsen, og vanlige, russiske borgere, skriver Thon.

Han påpeker også at de ukrainske flyktningene som kommer til Norge skal ha kommunale tjenester som skole og barnehage, plass på sykehjem og kan få behov for psykiatrisk hjelp.

– Dette kan skape press på kommunene, og det kan oppstå spørsmål om flyktningene mottar likeverdige tjenester, skriver Thon.

– Vi advarer mot diskriminering og hets mot flyktninger, og vi oppfordrer alle kommuner til å gi dem de tjenestene de har krav på, skriver ombudet.

(©NTB)