Gravferdsskikk avkriminalisert – Notodden først ute med urnevegg

Urnevegg
Foto: Kjetil S. Grønnestad, Svart på Kvitt SA.
De siste 25 årene har urnevegger vært forbudt i Norge. Fra årsskiftet gjelder nye regler. Notodden vil være først ute med urnevegg.
16Shares

– Akkurat nå handler det mye om praktiske detaljer, forteller kirkeverge Håvard J. Russnes til Dagen.

Forrige uke vedtok Notodden kirkelige fellesråd nye gravplassvedtekter, som siden ble godkjent av statsforvalteren.

De siste 25 årene har urnevegger vært forbudt i Norge, men fra årsskiftet gjelder nye regler.

Urnevegger var tillatt fram til 1997 i Norge. Urnevegger er vanlige i Sør-Europa og i Sør-Amerika.

Gravferdsskikker i Norge

Når en person dør, kan familien velge mellom å kremere (brenne) eller begrave den døde. Asken etter kremasjon kommer i en urne. En urne er en slags vase med lokk. I Norge er det vanlig å begrave urnen på gravlunden.

Med den nye loven kan urnen plasseres i en vegg sammen med andre urner. Hver urne har sin hylle i veggen. Utenpå står personen som er død sitt navn, fødselsdato og dødsdato. Akkurat som på vanlige gravsteiner.

En urnevegg trenger ikke stell slik som en gravplass. Den krever også mindre plass. I store byer kan det være mer aktuelt med urnevegger enn på mindre steder.

Et tilbud til alle

Russnes har jobbet med gravplassforvaltning i 25 år. Han har møtt triste familier, venner, kolleger og naboer. Han sier at alle har forskjellige behov når de skal sette ned urnen. Han tror det er viktig med et tilbud til alle.

– Noen vil bære den til graven, senke den selv eller sitte alene i kapellet med urnen framfor seg. Min erfaring er at folk har ulikt forhold til døden og til det å sørge over sine døde. Derfor tror jeg også at vi trenger et mangfold av tilbud. Kanskje kan det lette sorgen når en kan gå til urneveggen og vite at her hviler den en var glad i. Mange opplever det som tungt å se kisten eller urnen bli senket i jorda, sier Russnes.

ORDLISTE

gravferd: seremoni når en person er død og blir begravet

skikk: gjøre noe på en bestemt måte, følge et mønster, en vane

avkriminalisert: ikke være forbudt lenger, det er nå lovlig

kirkeverge: person som passer på en kirke og kirkegård

statsforvalter: øverste leder i statlig fylkesadministrasjon

Vil du lese mer om hvorfor det er nye regler? Trykk her.