Døve innvandrere trenger mer hjelp

Døve med minoritetsbakgrunn i Oslo-området har ikke godt nok tilrettelagte tilbud, mener Døveforeningen
foto: David Fulmer
Døve innvandrere i Oslo og Akershus har problemer med å forstå og bli forstått i ulike sammenhenger. Oslo Døveforening foreslår derfor en innvandrerkonsulent for å løse opp i problematikken.
0Shares

Døve innvanvandrere har behov for bedre forhold. Det kom fram i prosjekt kalt “Bedre vilkår for døve innvandrere”, som ble gjennomført i 2015 av Oslo Døveforening. Foreningen foreslår derfor en innvandrerkonsulent.

Døveforeningen har søkt Oslo kommune om midler til en innvandrerkonsulent, og de vil trolig få svar om midlene når budsjettet for 2017 blir lagt fram.

– Det er cirka 340 døve innvandrere i Oslo-området, og vi har sett gjennom vårt arbeid at det er få tilbud tilgjengelige for dem, forteller daglig leder i Oslo Døveforening, Vidar R. Sæle til utrop.no.

De døve som kommer til Norge får ikke nødvendigvis den hjelpen de trenger, tolketjenester for døve i det offentlige er for eksempel begrenset. Dette vil si at det ikke er nok tilrettelegging for ulike tegnspråk fra ulike land.

– Hvert land har et eget tegnspråk noe som betyr at det kan være vanskelig å tilrettelegge. Vi har også hørt om innvandrere med hørselsvansker som rett og slett ikke forsto noe av det som sendes til dem i posten eller som blir sagt i intervjuer og den slags, sier Sæle.

– Antallet vil øke
– Det er høyere andel av hørselshemmede innvandrere enn etnisk norske, og det ser ut at antallet vil øke med tanke på flyktningsstrømmen, sier Sæle.

Oslo Døveforening mener derfor at det er hensiktsmessig med en innvandrerkonsulent som har tegnspråk som mosmål og ha kulturbakgrunn i døvekulturen.

Fakta:

Prosjektet  “Bedre vilkår for døve innvandrere” ble gjennomført i samarbeid med Rådgivningskontoret for syn og hørsel og Ressurssenter for migrasjonshelse. Gjennom prosjektet har Oslo Døveforening møtt møtt flyktningkonsulenter, UDI og andre etater i Oslo.