Vitner ikke om evolusjon

Kåre Sæterhaug har jobbet ved Jehovas Vitners oversettersenter i Ytre Enebakk siden 1991.
Foto: Xueqi Pang
Jehovas Vitner i Norge produserer hvert år blader og hefter i et opplag på nærmere to millioner, i tillegg til nettartikler og filmer. To av heftene deres handler om evolusjon, som de mener motbevises av Bibelen. 

Jeg har sett dem utallige ganger. Dresskledde menn og kvinner i skjørt. Trofaste står de der på gatehjørnet, flere ganger i uka, alltid smilende og vennlige, alltid godt utstyrt med brosjyrer, hefter og gratis utgaver av Bibelen.

Hver gang har jeg gått forbi. En sjelden gang føler jeg et lite stikk, for standen deres ser ut til å være dårlig besøkt. Faktisk har jeg aldri sett at noen prater med dem.

Men én dag stopper jeg. En brosjyre har fanget blikket mitt. Ble livet skapt? står det på en brosjyre med innbydende, moderne design.

Nesten alle publikasjonene til Jehovas Vitner er tilgjengelige på nett. På bildet: Brosjyren «Ble livet skapt?». Klikk for en større versjon.
Foto : Faksimile
Jeg plukker opp brosjyren og begynner å bla. Raskt finner jeg fram til kapittelet om evolusjon. «Alt liv er skapt i sin nåværende form», leser jeg. Er de virkelig kreasjonister? Altså den typen religiøse som trekker hele eller deler av evolusjonsteorien i tvil? Jeg innser at jeg vet veldig lite om Jehovas Vitner (JV). Ved standen står tre personer, to kvinner og én mann. Jeg henvender meg til den nærmeste av kvinnene.

– Kan jeg ta en brosjyre? Koster det noe?

– Bare ta, alt er gratis, svarer hun.

– Hva menes med at alt liv er skapt i sin nåværende form? vil jeg vite.

Hun svarer nølende. Vi har ikke utvekslet mer enn to setninger før det mannlige vitnet tar over (slik betegner de hverandre, skal jeg senere få vite). Han virker selvsikker og svarer vennlig på spørsmålene mine. Det tar ikke lang tid å få mistanken min bekreftet. Jehovas Vitner avviser evolusjon. Det vil si: teknisk sett avviser de makroevolusjon, ikke mikroevolusjon, og de aksepterer tanken om en svært gammel jord.

Nå er nysgjerrigheten min vekket for alvor.

– Hvem har skrevet dette?

– Alt kommer fra USA.

– Ok, men hvem har oversatt det? Jeg har jo sett at dere stadig har nye brosjyrer.

– Vi har et oversettersenter. Der jobber det tretti personer på full tid.

Saken er klar. Jeg må finne ut mer. Midt i hjertet av Oslo står det unge nordmenn og tilbyr kreasjonistisk litteratur, helt gratis og i tilsynelatende ubegrensede mengder. Jeg er fascinert.

Pengesterke
Ifølge regnskapstall.no hadde JV godt og vel 100 millioner i driftsinntekter i 2014. Medlemstallet er rett over 12.000, ifølge SSB, men som jeg etter hvert får vite, registrerer JV bare døpte voksne som medlemmer. Barn og unge regnes ikke med fordi de ikke er døpt. Det er over 130 menigheter spredt over hele landet. På verdensbasis finnes det over åtte millioner vitner.

Jeg bestemmer meg for å besøke oversettersenteret selv. Jeg må se hvordan dette foregår. Samtidig tar jeg kontakt med evolusjonsbiolog Glenn-Peter Sætre ved Universitetet i Oslo og viser ham brosjyren om evolusjon som jeg fant på standen. Men mer om ham senere.

JVs oversettelsesenter virker skeptiske når jeg ringer, vil vite hensikten min. Jeg forklarer at jeg er spesielt interessert i brosjyren om livets opprinnelse, men at jeg strengt tatt vil være tilfreds med å få se lokalene og stille noen spørsmål om hvordan de arbeider med oversettelsene. Etter noen telefoner og eposter frem og tilbake er avtalen i boks.

Sammen med Utrops fotograf kjører jeg et godt stykke gjennom mørk skog før Langenvannet i Ytre Enebakk viser seg i all sin vinterlige prakt på høyre hånd. Like etter parkerer vi bilen på en velholdt plass der Jehovas Vitners lokaler ligger majestetisk på en bakketopp. Her finnes også leilighetene til de ansatte, får vi etter hvert vite.

Vi tas imot av en slank mann, dresskledd og glattbarbert som den unge mannen ved standen. Han er kanskje i midten av førtiårene. Han smiler og hilser hjertelig og viser oss inn. Fotografen er begeistret for lobbyen, som prydes av en steinfontene og flotte malerier – det største forestiller paradiset som JV mener skal gjenopprettes på jorden. Alle maleriene har religiøse motiver, men i en av gangene legger vi merke til et naturfoto fra Lofoten.

– Her er vi tretti ansatte. Vi gjør alt selv, fra kjøkkentjeneste, via tekniske oppgaver til oversetting og arbeid i lydstudio, sier Kåre Sæterhaug, som ikke vil oppgi noen annen tittel enn «representant for JVs oversettelsesenter». Men han viser oss villig, etter hvert ivrig, rundt.

– Hvordan er betalingen for dere som jobber her?

– Vi får ikke lønn i vanlig forstand. Vi ser på oss selv som frivillige. Vi får kost og losji, samt et lite, månedlig beløp til å dekke personlige utgifter. Alle inntektene til JV kommer gjennom donasjoner, både fra medlemmer og ikke-medlemmer, altså frivillige bidrag, forklarer han. 

– Hva med familiene deres?

– Ingen av oss har barn. Flere er gift, men mens vi bor her, vier vi tiden vår til å tjene menigheten, forklarer Kåre, som selv er gift og har arbeidet på senteret helt siden 1991.

Oversetter i team
Kåre tar oss med rundt, og vi få se menighetssalen (Rikets sal, som den kalles), kantina og undervisningsrommene. Kantina har plass til langt flere enn tretti personer og Kåre forklarer at det er så å si kontinuerlig kursvirksomhet i lokalene.

Så blir vi ført opp i annen etasje, til oversetterkontorene. Vi går gjennom en korridor og kommer til en liten seksjon med bøker og oppslagsverk. Blant leksikon, flere utgaver av Bibelen, Koranen og bøker om mer spesialiserte emner, står også samtlige utgaver av Vakttårnet fra 1879 og frem til i dag. Kåre viser oss stolt førsteutgaven, trykket og utgitt i Pittsburgh på nordvestkysten av USA.

– Det er viktig å ha god allmennkunnskap når man er oversetter, kommenterer Kåre, før han fører oss inn til første oversetterteam.

På det første oversetterkontoret sitter to dresskledde menn, relativt unge, og en dame i femtiårene iført skjørt. Alle smiler og hilser høflig og smilende i det vi kommer inn.

Dette skal vise seg å være enda mer imponerende enn jeg trodde.

De tre oversetterne samarbeider om samme utgave av Vakttårnet eller Våkn Opp!, som er de to hovedpublikasjonene til vitnene. Jehovas Vitner har menigheter i så godt som alle land i verden, og det meste av det skriftlige materialet oversettes til over 200 språk. Det totale trykte opplaget for de norske numrene av Vakttårnet og Våkn opp! i fjor var 1,7 millioner. På verdensbasis er opplagstallet ca. 58 millioner pr. nummer. Vakttårnet kommer ut på 254 språk, og Våkn opp! på 103, opplyser Kåre.

Oversetterne har tilgang på en lang rekke referanseverk.
Foto : Xueqi Pang
Alle JVs oversettere verden over har tilgang til en sentral database. Der henter de tekstene de skal oversette, men enda mer nyttig: De har tilgang til spørsmål og kommentarer team i andre land har lagt inn.

Faktisk regnes JV som et av verdens meste enhetlige trossamfunn, for medlemmene har ikke anledning til å bruke annen litteratur enn den som kommer fra den sentrale redaksjonen. Særlig viktige er bladene Vakttårnet og Våkn Opp!. Alt er likt ned til minste detalj, layout er forhåndsbestemt for alle hefter og brosjyrer.

Vitnene i Ytre Enebakk virker ikke så lite stolte av det velsmurte maskineriet sitt.

– Lydstudioet vårt, der vi dubber filmer, er bygget som et hvilket som helst profesjonelt studio, uten rette vinkler. Det er for å hindre ekko. Er du her alene, vil du etter hvert kunne høre dine egne hjerteslag, sier Kåre fornøyd.

– Evolusjonen er ikke bevist
Etter å ha vært innom en stor undervisningssal, står vi igjen i lobbyen. Kåre virker glad og tilfreds. Han inviterer oss til å delta på neste møte og understreker flere ganger at JVs samlinger er åpne for alle. Han følger oss ut på parkeringsplassen og smiler når vi kjører avgårde.

JVs strømlinjeformede produksjon av enorme mengder filmer og skriftlig materiale har gjort inntrykk. Men fremdeles gjenstår spørsmålet: Hvorfor avviser vitnene evolusjonsteorien? Hvorfor bruker de tid og krefter på å forsøke å tilbakevise den? Gjennom hovedkontoret i Danmark blir vi henvist til Tom Frisvold, gammel lærer, skal det etter hvert vise seg.

Vi møter ham i JVs lokaler på Haugenstua. Også her er det rent, pent, ryddig og moderne. Rikets sal er her dessuten utstyrt med mikrofoner.

– Det er mye deltakelse fra salen, forklarer Tom Frisvold.

Han viser oss inn i et mindre undervisningsrom. På veggen henger et bibelsitat på flere ulike språk.

– Her har vi blant annet hatt samlinger på tamil, forteller han.

JV har en egen flerspråklig menighet og satser på å nå ut til innvandrergrupper, får vi vite.

Frisvold humrer over vår interesse for evolusjon og setter uten å nøle i gang med å forklare.

– For oss i Jehovas Vitner er det ingen motsetning mellom religion og vitenskap. Vi tror at Gud har skapt alt, og hvis det er slik, kan man se på Gud som en stor vitenskapsmann. Vi mener at gjennom å lære om skaperverket, vil man kunne også finne ut mer om årsakene til hvorfor skaperverket er som det er. Vi leser ikke tilfeldigheter inn i det vi observerer i skaperverket, men mener at det står en intelligent skaper bak.

– Evolusjonsteorien sier at mennesket stammer fra tidligere arter og har felles stamfar med sjimpanser, og med andre organismer hvis man går lenger tilbake i evolusjonshistorien. Lar dette synet seg forene med det som står i Bibelen?

– Nei. I Bibelen står det at hvert dyr ble skapt i sitt slag. Innenfor hvert slag kan det riktig nok være variasjoner. Men når enkelte vitenskapsmenn vil ha det til at det har skjedd et hopp fra primater til mennesker, så er vårt svar at, nei, det sier ikke Bibelen noe om. Sånn er det ikke. Primatene er et slag for seg, menneskene et annet.

– Hva med andre dyr? Har de utviklet seg fra andre arter?

– Nei, det har nok skjedd en viss utvikling, men det er innenfor ett slag. Et klassisk eksempel er finkene på Galapagos, som Darwin skrev om. Men de ble aldri noe annet enn finker. Små variasjoner er fullt mulig.

– Kan vi ved å lese Bibelen få vite hvor gammel jorda er?

– Nei, Bibelen kommenterer ikke det. Men den antyder at jorda er gammel, antakeligvis eldgammel. 

– Hva sier Bibelen om når menneskeheten oppsto?

– Bibelen sier at menneskene har vært her i cirka 6000 år.

– Ifølge moderne vitenskap har homo sapiens, det moderne mennesket, eksistert i 200.000 år. Det er veldig stor forskjell på dette tallet og 6000 år?

– De som hevder dette, må vise frem sin dokumentasjon. De må først forsvare sin teori.

– Det har de vel gjort?

– Javel, da må du fortelle meg hvordan.

– C14-datering er en av flere anerkjente, naturvitenskapelige metoder for å finne ut hvor gamle fossiler og rester etter menneskelige bosetninger er.

– Vi trekker i tvil i de dateringene som er gjort. Datering før og etter flommen [som det fortelles om i Bibelen, journ.anm.] vil være vanskelig, mener vi.

– Hva mener du om alle de fossilene som er funnet av mennesker og førhistoriske mennesker helt tilbake til for to millioner år siden, og aper som gikk på to bein før dette igjen?

– Vi er nok uenige her også. 

– Teorien om menneskelig evolusjon og evolusjon generelt er veletablert vitenskap som er basert ikke bare på funn av fossiler, men på genetiske undersøkelser og mye annet bevismateriale som er testet av diverse uavhengige forskningsgrupper gang på gang. Hvordan forholder JVs til at forskere gjennom 150 siden Darwin ikke har lyktes med å tilbakevise evolusjonsteorien, men at den tvert imot bare har styrket seg?

– Der er vi uenig. Vi mener at de fossile funnene er langt færre og mindre overbevisende enn det du fremstiller det som. Det er heller ikke riktig at alle vitenskapsfolk støtter evolusjonen. 

– Hvem er de som avviser teorien?

Dette er første gang Frisvold tar en tenkepause.

Så trekker han fram Peder Tyvand, professor ved Landbrukshøgskolen i Ås. Men Tyvand er ikke biolog. Derimot er han fysiker og en kjent forkjemper for den kristne «Intelligent Design»-bevegelsen, en nyere, amerikansk variant av kreasjonismen. I anledning Darwins 200-årsdag i 2009 skrev han boka «Darwin 200 år – en festbrems». Den var ment å skulle motbevise evolusjonsteorien. Boka levnes imidlertid liten ære av fagfolk. I en anmeldelse i Vårt Land skriver professor i evolusjonsbiologi Jarl Giske at boka preges av «sinne og usakligheter» og at forfatter Tyvand gjennom hele boken viser at han «ikke forstår teorien han forakter så grundig». 

Jeg nevner at jeg har vist den ene brosjyren om evolusjon som JV tilbyr på sine stands til en evolusjonsbiolog og han har funnet flere feil i den.

– Da vil jeg stille spørsmål tilbake til deg: Når forandring skjer gradvis og på basis av mutasjoner, hva er det som bestemmer hvilken mutasjon som skal overleve? Hvordan kan for eksempel et øye utvikles? Hva var det som bestemte hvilke mutasjoner som skulle tas vare på? I praksis er det vanskelig å se for seg hvordan noe kan utvikle seg fram til at det faktisk fungerer. De eksemplene på øyne som vi ser i dyreverdenen, fungerer perfekt for den organismen som har dem. Hvordan vet organismen hvilken retning den skal gå i sin utvikling?

Herfra blir det vanskelig for journalisten å komme til, for Frisvold kommer stadig med nye spørsmål istedet for å svare selv. Jeg bestemmer meg for å skifte innfallsvinkel.

– Hva tenker du om at evolusjonsbiologi er det som det undervises i i norsk skole der barn av Jehovas vitner også går?

– Jeg mener ikke at dette er en seriøs vitenskap. At det blir holdt fram som det riktige, at det blir sagt at vi har kommet fra ingenting, synes jeg er beklagelig. Det Bibelen sier, er at hvert dyr og hver plante ble skapt i sitt slag, gjentar han.

– Er det problematisk for barn av Jehovas Vitner å lære om evolusjon?

– Nei, bare hvis læreren er uforstandig og fremholder evolusjonsteorien som bevist og fremstiller det barna tror på som dumt.

– Det som står i JVs skriftlige materialer, og det som barna lærer hos dere, strider på flere punkter direkte mot evolusjonsteorien?

– Ja, og det kan bli problematisk for barna. Enkelte modige barn vil nok si til læreren hva de mener og tror på. Men vi kan jo ikke ta barna våre ut av skolen, vi har ikke så mange alternativ. Det aller meste som skjer i norsk skole, er jo bra, det er også viktig å si.

Jeg forsøker meg igjen med noen innvendinger mot at menneskeheten bare er 6000 år gammel, men Tom Frisvold konkluderer med at vi er «enige om å være uenige» og at vi er ferdige med diskusjonen.

Etter intervjuet sitter jeg med en ubehagelig følelse. Frisvold, som hadde sagt at han «i denne sammenhengen vel er mediekontakt», hadde åpenbart mislikt mine spørsmål. Er det i det hele tatt noen vits i å utfordre folk som er så overbevist i sin tro? Mine videre undersøkelser viser etter hvert at Frisvold kanskje ikke hadde noe særlig valg da han forsvarte JVs offisielle ståsted. 

Biologen: – Meget godt belagt teori

Glenn-Peter Sætre er biolog ved Universitetet i Oslo. Det meste av det Jehovas Vitner skriver om evolusjon, er feil, sier han.
Foto : Xueqi Pang
Noen dager tidligere hadde jeg vært på kontoret til Glenn-Peter Sætre, som er evolusjonsbiolog og ansatt som professor ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved Universitetet i Oslo. Han forsker til daglig på artsdannelse. Det vil si at han undersøker beslektede arter for å finne ut når i evolusjonshistorien de skilte lag.

Jeg møter ham på et kledelig rotete og romslig kontor på Blindern. På forhånd har jeg bedt ham lese gjennom brosjyren til Jehovas Vitner. Sætre går rett på sak. 

– Dette er kvasivitenskapelig sprøyt.

– Ok? Kan du trekke frem noen konkrete feil i det de skriver?

– De bruker en del argumentasjonsteknikker som er typiske for kreasjonister. De hevder for eksempel at evolusjonsteorien sier at utvikling skjer ved «tilfeldigheter». Det er ikke riktig. Det evolusjonsteorien faktisk sier noe om, er hvordan organismer gradvis blir bedre tilpasset det miljøet de lever i. Evolusjonen er en deterministisk prosess.

– Hva mener du med deterministisk i denne sammenhengen?

– Deterministisk på den måten at teorien forutsier at evolusjon fører til bedre tilpasning. Tilpasning skjer gjennom mutasjoner. En mutasjon er en forandring i et gen eller et kromosom. Mutasjoner som er uheldige, forsvinner fort. Uheldig i evolusjonær sammenheng betyr at mutasjonen fører til dårligere overlevelses- og reproduksjonsevne. Det er kun de mutasjonene som gjør organismer bedre til å overleve i sitt miljø og føre sine gener videre (å parre seg og få levedyktige unger når det gjelder dyr), som etter hvert sprer seg til hele populasjonen.

– En annen feil Jehovas Vitner gjør, er at de snur på årsak og virkning. Det at organismene vi ser i dag, er så godt tilpasset de ulike klimaene og livsforholdene rundt omkring på jorda, er et argument for at det står en skaper bak, hevder de. Men slik en evolusjonsbiolog ser det, er det at en organisme fungerer godt i sitt miljø et resultat av tilpasninger gjennom naturlig utvalg over lang, lang tid.

–Så hvis klima- og naturforhold hadde vært annerledes,…

– … så hadde også dyrene og plantene vært annerledes. Og jorda har jo vært veldig annerledes enn den er i dag. I Karbontiden (fra 359 til 299 millioner år siden, journ. anm) var det for eksempel langt mer oksygen i atmosfæren. Det førte til at insekter kunne bli svært store. Det fantes øyenstikkere med 75 cm i vingespenn og tusenben som kunne bli over to meter lange. Insekter puster ikke med lunger, men får oksygen gjennom kanaler kalt trakeer. Dette er en ineffektiv måte å ta opp oksygen på, så når oksygeninnholdet i atmosfæren etter hvert ble lavere, forandret insektene seg og ble mindre.

– En tredje feil en kan peke på, er det påståtte skillet som Jehovas Vitner trekker mellom mikroevolusjon og makroevolusjon. De åpner opp for mikroevolusjon, det vil si at arter kan gå gjennom små endringer. Men de hevder på den annen side at arter ikke kan utvikle seg til andre arter, altså det vi kaller makroevolusjon. Dette er feil. Makroevolusjon er svært godt belagt gjennom forskning og en sentral bestanddel i evolusjonsteorien. Evolusjonen er en relativt langsom prosess, men den er observerbar og målbar. Selv har jeg studert romerspurven, som lever i Italia. Den ble en ny art på veldig kort tid. Det gikk såpass fort fordi den er en hybrid mellom middelhavsspurven og gråspurven. Da gråspurven kom til Italia med jordbruket i 4-5000 år siden, møtte den middelhavsspurven, og de to artene parret seg. Det kunne de gjøre fordi de er beslektede arter. Men det var bare noen få hybrider som var levedyktige. De representerer en helt bestemt miks av de to genomene til gråspurv og middelhavsspurv. Det betyr at hvis en romerspurv i dag parrer seg med en middelhavspurv eller en gråspurv, vil avkommet høyst sannsynlig ha gener som gjør den mindre levedyktig. Derfor har det blitt selektert fram atferd hos romerspurven som gjør at den i veldig liten grad parrer seg med noen av de to andre artene. Individer som gjorde dette i fortiden, har ikke ført sine gener videre fordi de langt oftere fikk lite levedyktig avkom enn to romerspurv som parret seg med hverandre. Det har oppstått det vi i evolusjonsbiologien kaller en artsbarriere mellom romerspurv og de andre spurveartene.

– Fantes Adam og Eva i Edens hage, ifølge evolusjonsteorien?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Når vi ser på den genetiske variasjonen hos mennesket, kan vi regne oss tilbake til felles stamfar og felles stammor for alle nålevende mennesker. Så hvis vi ser f eks på Y-kromosomet, kan vi følge linjen tilbake til den felles stamfaren for alle nålevende menn. Det kan man gjøre hos alle arter.

– Men er ikke da denne felles stamfaren Adam?

– Nei, fordi når vi regner på kvinnelinjen, som kan følges bakover ved å se på mitokondrisk DNA, ser vi at genetisk Adam og mitokondrisk Eva ikke levde på samme tidspunkt. Faktisk kan de ha levd med så mye som 100.000 års mellomrom. En forklaring på dette er at mitokondrisk DNA er mer funksjonelt enn Y-kromosomet, mitokondriet inneholder «viktigere» informasjon enn Y-kromosomet. Mitokondrisk DNA er derfor utsatt for sterkere seleksjon. Det vil si at flere gener er «fjernet» eller utdødd fra linjen som fører tilbake til alle kvinners felles stammor enn tilfellet er for Y-kromosomet, som fører tilbake til alle nålevende menns felles stamfar.

– Betyr det at evolusjonsteorien på sett og vis motbeviser den bokstavtro tolkningen av Adam og Eva som to personer som levde på samme tid og som fikk barn sammen?

– Ja.

– Hvorfor har litteratur av den typen JV produserer, appell, tror du?

– En teknikk JV benytter seg av, og som er vanlig blant kreasjonister, er å ikle tekstene sine et språk som høres vitenskapelig ut. De henter ord og begreper fra vitenskapen og behandler temaer som vitenskapsfolk er opptatt av. Det krever en del kunnskap å gjennomskue dette. Jeg kan tenke meg at det språket og de argumentasjonsteknikkene som brukes, kan ha gjennomslag i mer lukkede, sterkt religiøse miljøer.

– Hva er grunnene til at de aller fleste biologer aksepterer evolusjonsteorien?

– Det er rett og slett fordi summen av den vitenskapelige evidensen er så sterk. Det er en meget godt belagt teori. En del mennesker blir nok forvirret av at vi kaller det en teori. I dagligtalen snakker sier man av og til om noe som man er usikker på at «det bare er en teori». Men her snakker vi om en vitenskapelig teori som har stått seg i over 150 år, og i løpet av den tiden bare har blitt styrket av forskingsinnsatsen til en lang rekke forskningsgrupper verden over. Husk at forskere har som jobb å forsøke å motbevise hypoteser. Etter hvert som en hypotese testes fra stadig nye innfallsvinkler og den viser seg å holde mål og forklare fenomener vi observerer, går vi over til å kalle det en teori. En vitenskapelig teori er altså ikke en usikker antakelse, snarere det stikk motsatte.

– Hva vil du si dem som får en slik brosjyre i hånda?

– Jeg vil anbefale at de leser den andre siden, altså evolusjonsbiologene, sier. Les gjerne populærvitenskapelig litteratur om evolusjon, gode lærebøker osv. Jeg vil oppfordre folk til å vurdere evidensen selv.
 
Nesten umulig å være uenig
Fremdeles gjenstår ett spørsmål: Hvordan har Jehovas Vitner klart å holde fast på sin overbevisning om at evolusjon ikke skjer, og at menneskeheten er så ung som 6000 år, dvs over 30 ganger yngre enn det vitenskapen forteller oss? 

Svaret, finner jeg etter hvert ut, ligger i at JV er et lukket  og strengt hierarkisk trossamfunn. Lederne i hovedkvarteret i New York krever «så å si absolutt lydighet», skriver M. James Penton i boka Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah’s Witnesses. De fleste religionsvitere betegner JV som en endetidssekt, det vil si en religiøs gruppe som isolerer seg fra andre og som tror at jorda snart skal gå under. Jehovas Vitner ser frem til opprettelsen av Guds rike på jorda. Vår tid vil ta slutt gjennom en stor krig, Harmageddon-krigen, der Satan vil bli overvunnet. De som tror på Jehova i dette livet, blir deretter en del av Tusenårsriket. De som har gått bort før Harmageddon, får en sjanse til å anerkjenne Jehova. En utvalgt klasse på 144.000 personer skal komme rett til himmelen og herske sammen med Kristus over Tusenårsriket derfra. De som avviser Jehova, kommer ikke til helvete, men utslettes fullstendig. 

JV er skeptiske til kunnskap og holdninger fra verden utenfra fordi de mener å ha funnet den eneste rette tolkningen av Bibelen. Alle som ikke aksepterer deres tolkning, det vil si alle som ikke er JV, er styrt av Satan. I sine gudstjenester leser vitnene kun fra egne blader og hefter, i tillegg til sin egen spesielle oversettelse av Bibelen. Vitner blir frarådet å ha kontakt med folk utenfra på fritiden. Det er også streng kontroll med vitnenes livsførsel. Blir du mistenkt for å ha brutt moralske leveregler, f eks gjennom utroskap eller å ha hatt et homofilt forhold, risikerer du å bli utestengt. Andre vitner kan da ikke ha kontakt med deg, såkalt shunning på engelsk.

Hvordan lederne i menighetene, eldste (elders på engelsk), skal gå fram når de mistenker at et vitne har mistet sin tro, eller lever et usømmelig eller ugudelig liv på andre måter, er beskrevet i håndboka Sherpherd The Flock, som alle eldste får utdelt. Tidligere vitner som har brutt ut, har i den senere tid stått fram og fortalt om hvordan utestengelsen fungerer. De beskriver vitnene som meget gode mot sine egne, som hjelpsomme, snille og med sterkt fellesskap. Men havner du utenfor, kan livet bli svært ensomt. 

At JV holder fast på sin tro, og at den forhenværende læreren Tom Frisvold ikke ønsket å gå inn på argumentene for evolusjon, er derfor ikke så vanskelig å forstå. Vitnene står i fare for å miste hele sitt nettverk hvis de trekker sentrale dogmer i tvil. Allerede i 2005 hadde nettsiden skepsis.no en lang og grundig gjennomgang av alle feilene i JVs påstander om evolusjon. Men høyst sannsynlig har de færreste av vitnene i Norge lest dette, det er jo kunnskap som er påvirket av Satan. Og å lese kjettersk litteratur ville dessuten være ensbetydende med ulydighet overfor dem oppover i hierarkiet.

Denne artikkelen er den første i en serie artikler der Utrop ser nærmere hva religiøse i Norge mener om evolusjonsteorien. 
 

Les også: 

Jehovas Vitner

 • Jehovas Vitner (JV) er en avskalling av adventist-kirken i USA 
 • Grunnlagt på slutten av 1800-tallet 
 • Hovedkvarter i New York, der et øverste råd med syv medlemmer sitter
 • Åtte-ti millioner medlemmer på verdensbasis, 12.000 i Norge 
 • Klassifiseres av religionsvitere som en millenaristisk sekt (endetids-sekt)
 • Kjent for verdensomspennende oppsøkende misjonvirksomhet (dør til dør) 
 • Teologien er sterkt bibeltro, men skiller seg fra andre kristne retninger 
 • Avviser treenigheten og Jesu gudommelighet, forbyr blodoverføring og avviser nasjonalstaten på bakgrunn av bibelske vers
 • Streng praksis med å ekskludere medlemmer som ikke følger organisasjonens moralske leveregler 
 • I 2012 skapte de debatt i Norge med en barnefilm der et barn blir advart mot å leke med en trollmann-figur fordi «magi er ond­skap fra Sa­tan»

  Kilder: Store Norske Leksikon, Encyclopædia Britannica, Hamar Arbeiderblad 

Kristendommen og evolusjonsteorien

 • Evolusjonsteorien aksepteres av et flertall av kristne i verden og i Norge
 • I Norge aksepterer rundt 80 prosent av befolkningen evolusjonsteorien (2008)
 • Den største andelen kristne kreasjonister finnes i USA 
 • I en undersøkelse fra 2015 svarte 65 prosent av amerikanerne at «mennesker har utviklet seg over tid». 98 prosent av amerikanske vitenskapsfolk svarte det samme 
 • I USA er Jehovas Vitner den religiøse gruppen som er sterkest motstandere av evolusjon. Bare 21 prosent aksepterer evolusjonsteorien

  Kilder: NRK, PEW Research