Hetsere blir oppsøkt av politiet

Folk som hater på nett, blir oppsøkt av politiet i Nordland.
Foto: Free Stock Photo
I Indre Salten blir folk som har truet asylsøkere oppsøkt av polititet.

– De mest ekstreme ytringene følger vi opp umiddelbart. Det er oppfordringer om å ta liv, brenne, kastrere og utøve vold, forteller lensmann i Indre Salten, Robin Johnsen til NRK. 

Som følge av opprettelsen av flere asylmottak i området, har netthatet også økt. Politiet i Indre Salten har derfor begynt å besøke folk på døren.

Forebyggende effekt
Politiet i Indre Salten mener at det å konfrontere hetsere personlig vil være med på å hindre handlinger og spredning av ytringer.

– Erfaringen til nå viser at folk modererer seg etter at vi har vært på døra. Flere skjønner alvoret. Dette viser at det har en forebyggende effekt, sier Johnsen.

Johnsen legger også til at selv om dette bare er ytringer på nett, kan det være grunn til bekymring.

– Ytringene på nett kan i verste fall få andre til å begå straffbare handlinger. Det kan være med på å oppfordre, påvirke og skape miljøer hvor dette kan spre seg.

– Ingen intensjon om å gjennomføre trusler
Johnsen mener også at de som kommer med ekstreme trusler, ikke har noen intensjon om å gjennomføre dem, men at anonymiteten er bekymringsverdig.

– Så lenge det er ukjente personer som skriver, er det en bekymring. Men oftest er det snakk om ressurssvake personer som ikke egentlig har en intensjon om å gjennomføre truslene.