Regjeringen vil undertegne konvensjon mot diskriminering

0Shares

Regjeringen vedtok i statsråd 29. november 2002 å signere protokoll 12 til den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Protokoll 12 utvider diskrimineringsforbudet til å gjelde generelt, dvs. også på områder som ikke er regulert av konvensjonen. Protokollen ble åpnet for undertegning i Roma 4. november 2000 i forbindelse med 50-årsjubilueumet for EMK.

25 stater undertegnet den gang protokollen. Justisminister Hanne Harlem var tilstede på ministerkonferansen i Roma for to år siden, men Stoltenberg-regjeringen ønsket ikke å signere protokollen.

Den nåværende regjeringen ser positivt på protokollen.