Innvandringen økte igjen i 2021

I fjor innvandret 54.000 personer, mens 34.300 utvandret, ifølge SSB.
I fjor hadde Norge igjen netto innvandringsvekst etter nedgang i koronaåret 2020. Oslo var fylket med størst fraflytting, mens flest flyttinger var til Viken.
  1. I fjor innvandret 54.000 personer, mens 34.300 utvandret. Dette er rundt 2018-nivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Innvandring har i årevis forhindret befolkningsnedgang i mange norske kommuner, og i fjor hadde 58 kommuner positiv nettoinnflytting grunnet innvandring, opp fra 41 året før. I 2020 hadde 121 kommuner positiv nettoinnflytting uavhengig av innvandring, mens tallet var 141 i fjor.

Nettoinnvandringen fra Polen var i fjor på nivå med 2015, med 8.000 innvandringer og 1.800 utvandringer. Det var også markant økning av innvandrere fra land som Litauen, Spania og Libanon.

De fleste som flytter, flytter imidlertid kort. Det ble i fjor registrert 260.300 flyttinger mellom kommuner, og 456.700 flyttet innenfor kommunegrensene. Dette var omtrent på nivå med året før.

Sju av elleve fylker hadde negativ flyttebalanse. Unntakene var Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Innlandet. Flest flyttet fra Oslo, og flest flyttet til Viken.

(©NTB)