Selvmordsforsøk og selvskading på Trandum har ikke blitt rapportert til myndighetene

19 tilfeller av selvskading og åtte selvmordsforsøk er blitt rapportert på Politiets utlendingsinternat på Trandum mellom 2018 og 2021.
Flere har forsøkt å ta livet sitt eller skade seg på utlendingsinternatet på Trandum, ifølge politiet. Dette har ikke blitt rapportert til helsemyndighetene.
104Shares

Det har vært 19 tilfeller av selvskading og åtte selvmordsforsøk på Politiets utlendingsinternat på Trandum mellom 2018 og 2021, ifølge politiets egen loggføring. Politiet har karakterisert alle de åtte selvmordsforsøkene som forsøk på kvelning, skriver NRK.

Dette har ikke blitt rapportert til Helsetilsynet.

Alle som yter helse- og omsorgstjenester, har plikt til å varsle Helsetilsynet om svært alvorlige hendelser «som følge av tjenesteytelsen», ifølge Helsetilsynet.

Seksjonsleder ved utlendingsinternatet, Johan-Edvin Throndsen, sier at de ikke har oppfattet hendelsene som rapporteringspliktige. Han sier de ikke har ansett tilfellene av selvskading og kvelning som alvorlige skader.

Det er Legetjenester AS som yter helsetjenester på utlendingsinternatet. Throndsen sier han nå vil ta kontakt med dem for å diskutere varslingspraksisen.

– Vi kommer helt klart til å snakke med Legetjenester AS for å undersøke denne situasjonen, sier han.