KS ber regjeringen endre krav til flyktninger

Kommunesektorens organisasjon (KS) ber regjeringen endre reglene om krav til flyktninger.
Foto: Johnny Syversen
Kommunesektorens organisasjon (KS) ber regjeringen endre reglene om krav til flyktninger. Årsaken er det store antallet ukrainske flyktninger Norge skal motta.
13Shares

Forslag om endringer er sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skriver KS i en pressemelding.

Målet er å gjøre det enklere for kommuner å gi et godt tjenestetilbud til flyktninger.

– Kommunene ønsker ikke å komme i en situasjon hvor særlovgivning som er tilpasset en normalsituasjon, skaper flaskehalser for kommunenes mulighet til å gi et samlet godt tjenestetilbud til flyktningene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

KS ber blant annet om at det gjøres unntak fra reglene om å kartlegge flyktningers kompetanse før bosetting, at de må delta i introduksjonsprogram i minst tre måneder før de begynner å jobbe, og at de må gjennomgå karriereveiledning.

KS ber også om midlertidig fritak i kompetansekrav til lærere som underviser etter integreringsloven, samt endringer i bruk av tolk.