53 enslige mindreårige fra Ukraina til Norge

Opptil 240 ukrainske barn vil være i omsorgssentrene ved utgangen av året.
Foto: SOS-barnebyer
Regjeringen tror det vil være 240 ukrainske barn i omsorgssentrene ved utgangen av året. Så langt har det kommet 53 enslige mindreårige fra Ukraina til Norge.

Tallet er oppdatert per torsdag morgen, ifølge barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Hun bebuder en økt bevilgning til omsorgssentrene for enslige mindreårige.

– Jeg følger situasjonen tett og er urolig for de mange barna som er hardt rammet av krigen. Barn på flukt er særlig sårbare. Flere barn som flykter til Norge, vil trenge hjelp fra barnevernet, sier Toppe i en kommentar til NTB.

Basert på en beregning om at det samlet kommer 35.000 flyktninger, legges det til grunn at det ved utgangen av 2022 vil være 240 barn i omsorgssentrene.

– Disse beregningene er svært usikre, og vi arbeider nå med hvordan et høyere behov kan møtes, sier barne- og familieministeren.

De som er under 15 år, får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i regi av Bufetat.

– Mitt hovedansvar er å sørge for at barn under 15 år får et tilbud i et omsorgssenter før de flytter til en kommune, sier Kjersti Toppe.