Unge muslimer i Norge opplever identitetskrise

Norsk ungdom som vil be i skolepauser må finne seg sitt eget sted heretter

– Alle bortsett fra én forteller at tilhørigheten til det norske eller foreldrenes hjemland er fragmentert. Den muslimske identiteten står derimot veldig sterkt. Den fremstår som viktig og krever ikke en bestemt etnisk eller nasjonal tilhørighet, forteller Bjerke til Vårt Land.

Bjerke intervjuet ti muslimske ungodmmer med minoritetsbakgrunn. Av de han intervjuet var religion den viktigste identitetsmarkøren. Han forteller også at ungdommene fremstår som norske, men at de ikke blir sett på som norske av etniske nordmenn.

– Mange føler at de ikke blir sett på som norske av etniske nordmenn. De står utenfor det norske fellesskapet. I tillegg øker den muslimske identiteten følelsen av å være annerledes.

Flere elementer
Jon Rogstad, forsker ved Fafo, tror at grunnen til at mange føler seg ekskludert er at Norge har en ensformig oppfatning av hva som er norsk. Han mener at begrepet bør utvides.

– Integrering utfordrer ikke bare minoriteten som skal integreres, men også majoriteten som de skal integreres inn i. I Norge har vi en så enhetlig oppfattning av hva som er norsk. Vi må putte flere elementer inn i det begrepet, forklarer han til Vårt Land.

Han mener også at selv om det i teorien er plass til flere religioner i Norge, er det en annen oppfatning i virkeligheten.

– Norge er veldig tydelige på at det skal være plass til mange ulike religioner, men i praksis legges det opp til at folk skal være veldig strømlinjeformet. Det er et stort hinder for integrering.